Przekształć zdania złożone podrzędnie na zdania pojedyncze

Pobierz

Cieszył się z powodu wygrania wycieczki do Grecji.. b) Ksiądz Robak prosił Gerwazego na łożu śmierci, aby mu wybaczył.. b) Kiedy wreszcie pomyślisz o posprzątaniu swojego pokoju?. Ludzie mogli poznać ogromne możliwości ekspresyjne trąbki (podczas słuchania) Louisa Armstronga.. Zdania złożone dzielimy na: 1) zdania podrzędnie złożone - zdanie złożone z dwóch zdań składowych, w którym jedno z nich wynika z drugiego i zastosowane samodzielnie nie zachowuje sensu, np.Przekształć zdania pojedyncze na zdania złożone podrzędnie przydawkowe.. Tam, gdzie jest to konieczne, postaw przecinek.. W zdaniu złożonym można wydzielić zdania składowe, czyli zdania pojedyncze, z których zostało utworzone zdanie złożone, np. (1)Odyseusz myślał *, (2)że za kilka tygodni* wróci do domu.Zadanie: przekształć zdania pojedyncze na zdania złożone a Rozwiązanie:a pada deszcz , więc wezmę parasol b nie przyszedłem do szkoły , bo bolała mnie głowa c siedzę w fotelu i jem orzeszki d odrobiłem zadanie , lecz zapomniałem o jednym ćwiczeniu orzeczenia pada , wezmę, nie przyszedłem , bolała, siedzę , jem, odrobiłem , zapomniałem podmiot deszcz, reszta zdań posiada podmiot domyślny2) zdania złożone - zawierają więcej niż jedno orzeczenie, np. Dyskutowali o tym, jakie powinno być społeczeństwo.. c) Andrzej Radek nie mógł się uczyć, ponieważ jego rodzice byli bardzo biedni.Przekształć poniższe zdania pojedyncze na zdania złożone podrzędnie tak, aby rozwinąć podkreślone części zdań..

Przekształć zdania złożone na zdania pojedyncze.

Nazwij podkreślone części zdań pojedynczych oraz nowo utworzone wypowiedzenia.. Zgłoś nadużycie.. Czy potrafi ktoś zamienić zdania złożone w pojedyncze z użyciem tych wyrażeń : z powodu, mimo, w celu.Przekształć zdania podrzędnie złożone przydawkowe w zdania pojedyńcze, w których przydawka jest wyrażona imiesłowem przymiotnikowym.. W tym celu przeredaguj wyrazy w nawiasie .. - Na zakręcie przewrócił się jeden z rowerzystów.. b) Podczas koncertu usłyszeliśmy dźwięk telefonu komórkowego.Przekształć zdania pojedyńcze na zdania złożone podrzędnie dopełnieniowe.. Podane zdanie pojedyncze przekształć na zdania złożone o takiej samej treści, zmieniając podkreśloną część zdania na zdania podrzędne.Przekształć zdania pojedyncze w zdania podrzędnie złożone.. Zadaj pytanie o zdaniu podrzędnym i zrub wykres.. a) Akcja "Pana Tadeusza" rozpoczyna się, kiedy Tadeusz powraca do Soplicowa.. b) Mamy wspaniałych prezenterów, którzy stwarzają wspaniałą atmosferę.Zdanie pojedyncze to zdanie, które zawiera jedno orzeczenie, np.Prometeusz stworzył człowieka.. Co jakiś czas pada deszcz - dwa oddzielne zdania pojedyncze.Przekształć zdania pojedyńcze na wypowiedzenia złożone dopełniaczowo.. a) Jestem dumny z osiągniętego sukcesu.. !Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

2011-03-04 18:17:02Przekształc podane zdania złożone podrzędnie na zdania pojedyncze.

Aby uniknąć sztuczności wypowiedzi, możesz dowolnie uzupełnić zdania oraz zmienić szyk wyrazów.. a) Spóźniłem się do szkoły z powodu ulewy.. 3.Martwię się tą chorobą.. Chociaż przegraliśmy, nie tracimy nadziei.Przekształć zdania złożone podrzędnie w zdania pojedyncze, pamiętając o sensie wypowiedzi.. Zapoznaj się z przykładem.. b) W obrzędzie uczestniczy chór, który wygłasza przestrogi.. Użyj odpowiednich spójników.. b) Ksiądz Robak prosił Gerwazego na łożu śmierci, aby mu wybaczył.. c) Andrzej Radek nie mógł się uczyć, ponieważ jego rodzice byli bardzo biedni.Przekształć zdania złożone podrzędnie w zdania pojedyncze, pamiętając o sensie wypowiedzi.. (ale ja napisałam dużymi literami) Rzeczownikami.. 2010-05-18 14:55:38 ułuż po 2 zdania : pojedyncze , złożone , złożone współżędnie, złożone podrzędnie ,,równoważnik zdania .. Zdanie złożone zawiera więcej niż jedno orzeczenie, np.Odyseusz myślał*, że za kilka tygodni* wróci do domu.. Przekształć podane zdania pojedyncze w zdania podrzędnie złożone.. c) Widmo dziewczyny prosi, by sprowadzono je na ziemię.On jest taki nieuprzejmy - zdanie pojedyncze z łącznikiem jest i orzecznikiem nieuprzejmy.. Tylko kilka satyr Krasickiego nie zawiera sformułowań o charakterze morałów.przekształć zdania pojedyncze na zdania złożone podrzędne przydawkowe: 1.Wzbiłem się w przestworza niedostępne dotychczas dla ludzi 2.Zaprojektowałem maszynę pozwalającą wznieść się w powietrze 3.Skutecznie walczę ze złem niszczącym spokój i szczęście ludzi.1..

Zapisz pytania, wskaż zdania nadrzędne i podrzędne.

W tym celu podkreślone fragmenty zdań zastąp wskazanymi częściami mowy.. Wzbiłem się w przestworza niedostępne dotychczas dla ludzi.. rozwiązane.. ZDANIA: a) Mam nadzieję szybkiego powrotu do zdrowia.. Przykład: Sukces, który odniósł król Jagiełło, zadziwił wszystkich.. Niekiedy jednak pomijamy spójnik (pojawia się sam przecinek), a w języku mówionym granice między poszczególnymi zdaniami wyznacza dłuższa pauza.. Zdanie złożone podrzędnie przekształć w zdanie pojedyncze, zamieniając zdanie podrzędne w odpowiednie określenie; nazwij określenie: a) Dla 50% Polaków, którzy już nic drukowanego nie czytają, telewizja jest książką zastępczą.. rozwiązane.. a) Akcja "Pana Tadeusza" rozpoczyna się, kiedy Tadeusz powraca do Soplicowa.. Jej dzieci płakały i wołały o jedzenie.. Pomimo braku czasu wziął udział w konkursie matematycznym.. Pojadę na lekcję jazdy konnej, jeśli rodzice wyrażązgodę.. 2010-03-03 15:42:01 Przekształć zdania pojedyncze w zdania podrzędnie złożone okolicznikowe.. Sporządź wykresy.. W zdaniu złożonym można wydzielić zdania składowe, czyli zdania pojedyncze, z których zostało utworzone zdanie złożone, np.(1)Odyseusz myślał*, (2)że za kilka tygodni .Przekształć zdania pojedyncze na zdania złożone współrzędnie..

Przekształć podane zdanie pojedyncze w zdanie podrzędnie złożone przydawkowe.

Zadanie jest zamknięte.Przekształć zdania pojedyncze na zdania złożone podrzędnie okolicznikowe.. WZÓR: Na zakręcie przewrócił się jeden z ZAWODNIKÓW, KTÓRZY JECHALI NA ROWERACH.. Narysuj wykres.. Witam !. Teatr zamknięto, ponieważ zabrakło pieniędzy.. Ponumeruj zdania składowe.. 2.Dziwi mnie twoje postępowanie.. 2.Zaprojektowałem maszynę pozwalającą wznieść się w powietrze.. Po przekształceniu w zdanie złożone z podrzędnym w zdaniu nadrzędnym pozostaje łącznik, a orzecznik przenosi się ze zdania podrzędnego: On jest taki (1 = zdanie nadrzędne), jakby był nieuprzejmy (2 = zdanie podrzędne orzecznikowe).Przekształć zdania złożone na zdania pojedyncze.. Przeczytaliśmy książkę, którą poleciła nam pani.. Określ utworzone wypowiedzenia.. Kobieta poprosiła o kawałek chleba, ale gospodarz jej odmówił.Zdanie złożone zawiera więcej niż jedno orzeczenie, np. Odyseusz myślał *, że za kilka tygodni* wróci do domu.. b) Dziwi mnie twoje postępowanie.. Podkreśl orzeczenia.. c) Martwię się twoją chorobą.. 1.Jesteś dumny z osiągniętego sukcesu.. Udał się tam w celu zgromadzenia odpowiednich materiałów.Przekształć zdania podrzędne złożone w zdania pojedyncze .. 4.Poproś rodziców o pozwolenie.. Na przykład: Jest dość pochmurno.. A.Zdania pojedyncze przekształć na zdania złożone podrzędnie?. Po zakończeniu zajęć poszedł do biblioteki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt