Charakterystyka produktu leczniczego szczepionki astrazeneca

Pobierz

Przed zażyciem leku należy dokładnie przeczytać dane z opakowania preparatu oraz zapoznać się z ulotką załączoną do leku.. Produkt Fluenz Tetra jest tetrawalentną szczepionką zawierającą antygeny przeciwkoSzczepionka Vaxzevria (AstraZeneca) Wysłane przez m.koszewski w Pią, 29/01/2021 - 10:33 Nazwa Vaxzevria (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Producent AstraZeneca AB Numer rejestru Decyzja Druki informacyjne EU/1/21/1529 (2021) 698 of 29 Jan 2021 [1] Charakterystyka Produktu Leczniczego [2], ulotka dla pacjenta [2]Jak czytamy w ChPL, "produkt leczniczy COVID-19 Vaccine AstraZeneca jest monowalentną szczepionką składającą się z pojedynczego, rekombinowanego, pozbawionego możliwości replikacji szympansiego wektora adenowirusowego (ChAdOx1) kodującego glikoproteinę S wirusa SARS-CoV-2.Charakterystyka Produktu Leczniczego, ulotka dla pacjenta Informacja Prezesa Urzędu z dnia 21.07.2021 r. o publikacji w językach narodowych UE decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zmiany decyzji dotyczącej dopuszczenia do obrotu na terytorium UE szczepionki przeciw COVIDー19 Vaxzevria, firmy Astra Zeneca AB1.. Wytwarzana jest w genetycznie zmodyfikowanych, ludzkich embrionalnychOpublikowano ChPL szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca - wynika z niej, że preparat powinien być przechowywany w lodówce w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza, dostępny jest w fiolkach ośmio- lub dziesięciodawkowych i przeznaczony dla osób powyżej 18. roku życia, a nie ma wystarczających danych empirycznych dotyczących skuteczności u osób powyżej 55 lat.Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował na swojej stronie internetowej charakterystykę szczepionki przeciw COVIDー19, Covid-19 Vaccine AstraZeneca..

Moderna - charakterystyka produktu leczniczego 3.

Szczepionka przeciw COVID-19 (ChAdOx1-S [rekombinowana]) 2.. Etanol Ten produkt leczniczy zawiera 2mg alkoholu (etanolu) w dawce 0,5ml.. Niewielka ilość alkoholu wtym produkcie leczniczym nie będzie miała żadnych zauważalnych skutków.Produkt leczniczy COVID-19 Vaccine AstraZeneca jest .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Fiolka wielodawkowa zawierająca 10 dawek po 0,5 ml.. Moderna - ulotka dla pacjenta 7. monowalentnąszczepionką składającą się z pojedynczego, rekombinowanego, pozbawionego możliwości replikacji szympansiego wektora .. Od 1985 roku na świecie rozprzestrzeniają się dwie różne linie wirusa grypy typu B — Victoria oraz Yamagata.. Comirnaty - ulotka dla pacjenta 6.. Vaxzevria zawiesina do wstrzykiwań.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca Aerozol do nosa, zawiesina Szczepionka przeciw grypie pandemicznej (H5N1) (żywa atenuowana, do nosa) 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,2 ml) zawiera: Reasortant wirusa grypy* (żywy atenuowany) następującego szczepu**: A/Vietnam/1203/2004(H5N1), szczepGrupa farmakoterapeutyczna: Szczepionki przeciw grypie, wirus grypy żywy atenuowany; kod ATC: J07BB03 .. Jedna dawka (0,5ml) zawiera: Adenowirus szympansi zsekwencją kodującąglikoproteinęS (ang.1..

Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego 2.

Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Adenowirus szympansi z sekwencją kodującą glikoproteinę S (ang.1.. Wprowadzone zmiana dotyczą m.in. podsumowania profilu bezpieczeństwa.Szczepionka firmy AstraZeneca jest podawana w dwóch wstrzyknięciach w ramię, w odstępie od 4 do 12 tygodni.. Produkt leczniczy COVID-19 Vaccine AstraZeneca jest monowalentną szczepionką składającą się z pojedynczego, rekombinowanego, pozbawionego możliwości replikacji szympansiego wektora adenowirusowego (ChAdOx1) kodującego glikoproteinę S wirusa SARS-CoV-2.Zgodnie z zapowiedziami Europejskiej Agencji Leków przedstawionymi na specjalnym posiedzeniu ekspertów, kiedy przedstawiono wyniki wstępnej analizy przypadków zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, które wystąpiły w związku czasowym ze szczepieniem przeciw COVID-19 preparatem firmy AstraZeneca, wprowadzono uzupełnienia do Charakterystyki Produktu Leczniczego szczepionki AstraZeneca.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Działające przy premierze Rada Medyczna zarekomendowała 28 dni odstępu pomiędzy dawkami.. Jedna dawka (0,5 ml) zawiera 100 mikrogramów informacyjnego RNA (ang. messenger RNA,W trosce o prawidłową jakość leczenia AstraZeneca przypomina o potrzebie przestrzegania zaleceń lekarza odnoszących się do stosowania leków..

AstraZeneca - charakterystyka produktu leczniczego 4.

Opublikowany dokument zawiera: Charakterystykę Produktu Leczniczego, oznakowanie opakowań oraz ulotkę dla pacjenta.Charakterystyka Produktu Leczniczego, ulotka dla pacjenta: Vaxzevria (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) AstraZeneca AB.. Charakterystyka Produktu Leczniczego "COVID -19 Vaccine AstraZeneca" dostępna jest m.in. EU/1/21/1529 (2021) 698 of 29 Jan 2021: Charakterystyka Produktu Leczniczego, ulotka dla pacjenta: COVID-19 Vaccine Janssen: Janssen-Cilag International NV: EU/1/20/1525 (2021) 1763 of 11 Mar 2021Szczepionka AstraZeneca to trzecia szczepionka dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej przez Europejską Agencję Leków, po preparatach firm BioNTech/Pfizer i Moderna.. AstraZEneca - ulotka dla pacjenta 8. adenowirusowego(ChAdOx1) kodującego glikoproteinę S wirusa SARS-CoV-2.. Fiolki wielodawkowe, zawierające 8 lub 10 dawek (po 0,5 ml) na fiolkę (patrz punkt 6.5).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Fiolki wielodawkowe, zawierające 8 lub 10 dawek (po 0,5 ml)na fiolkę (patrz punkt 6.5).. Vaccine Janssen - ulotka dla pacjenta 9.Ten produkt leczniczyzawiera mniej niż 1mmolsodu (23mg) na dawkę 0,5ml, to znaczy, że produkt leczniczy uznaje się za "wolny od sodu"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt