Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej za i semestr

Pobierz

Tylko nielicznym nauczycielomPrzebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. Podnoszenie efektywności procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 31 ust.. Sprawozdania - 2 półrocze 2019/2020.. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):str. 3 KLASY LICEUM 4-LETNIEGO (NA PODUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ)stan klasyfikowanych bez ocen niedostatecznych ubyło uczniów od początku roku szkolnego 1a 28 28 28 -4 1b 31 31 31 -1 1c 31 31 31 -1sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze.. Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020Często nie przestrzega przyjętych reguł, nie wywiązuje się z obowiązków np. jeżeli czegoś nie lubi: jakiejś pracy plastycznej, tańca, piosenki.. Sprawozdania - 1 półrocze 2019/2020.. Otaczają opieką Maksa, zawsze mu pomagają, toteż chłopiec czuje się w naszej klasie bezpiecznie i chętnie, systematycznie uczęszcza do szkoły..

Wniosek dyrektora szkoły o dokonanie oceny jego pracy.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 26 marca 2013r.. Po I semestrze wnioski należy formułować rozważnie, a w razie potrzeby należy dokonać korekty planu nadzoru na II semestr.Sprawozdania z realizacji planu nadzoru.. Trudno mu porozumieć się również z rówieśnikami ponieważ narzuca im swoje zdanie i nie potrafi dojść z nikim do kompromisu.Dziewczęta z naszej klasy są życzliwe i wrażliwe.. Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych.. Sprawozdanie powstało na podstawie: sprawozdania wychowawców klas, .. poz. 393) CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE IMIĘ I .1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Wola Wierzbowska 27.. Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.Podsumowanie nadzoru pedagogicznego za I półrocze - co musi zawierać .. Dyrektor w swoim sprawozdaniu przygotowanym po I półroczu powinien odnieść się nie tylko do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ale również przedstawić informacje o działalności przedszkola w I półroczu.. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego polegało na 1.Plik sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoly podstawowej za i semestr s.zip na koncie użytkownika vijayket10 • Data dodania: 24 kwi 2015 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.1 Sprawozdanie dyrektora szkoły za rok szkolny 2011/12 Nadzór pedagogiczny w gimnazjum prowadzony był zgodnie z rocznym planem nadzoru na rok szkolny 2011/12 Ogólne cele nadzoru wewnętrznego - rozwój jakościowy szkoły..

zm.);Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im.

Analiza powyżej wymienionych dokumentów, jak i obserwacja własna dyrektor szkoły, pozwoliła na sformułowanie następujących spostrzeżeń: 1.. Monitorowanie rozwoju ucznia, wspomaganie każdego wychowanka w rozwoju.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.. za rok szkolny 2017/2018 .. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej .. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej.. 1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. aby formułując wnioski z nadzoru .Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im.. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SŁOBITACH.. Wzory dokumentów.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996).Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245 z późn.. Klasa już wyszła ze szkoły.. Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego..

Czy można wydłużyć semestr w szkole policealnej.

KEN w Przasnyszu W roku szkolnym 2014/2015 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany na podstawie: ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (tekst jedn.. Na stronie ministerstwa możemy zapoznać się z wynikami przedsięwzięcia "Rekord dla Niepodległej".. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznym planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/13, który został opracowany na podstawieNadzór pedagogiczny w Społecznym Liceum Ogólnokształc ącym prowadzony był zgodnie z planem nadzoru na rok szkolny 2011/2012.. Razem z klasą IIb przygotowaliśmy apel z okazji Święta Niepodległości.Nauczyciel uczący w gimnazjum nie zrealizował minimalnej liczby godzin wynikającej z ramowych planów nauczania przedmiotu.. Ministerstwo Edukacji poprzez ankietę w systemie SIO umożliwiło zgłoszenie się do wspólnego śpiewania.. : Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUSZKOWICACH ZA ROK SZKOLNY 2013/14 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 zostały wykonane następujące działania w zakresie: 1..

Informacja o pracy szkoły 1.

św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej opracowano zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078); ustawy z 26 stycznia 1982 r.Sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego Rok szkolny 2019/2020.. Do pełnej realizacji zabrakło mu dwóch godzin.. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2017/2018Z pewnością 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 w wielu przedszkolach w Polsce odśpiewano cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 oraz informacja o pracy szkoły I.. Jakie konsekwencje może ponieść od dyrektora, a jakie konsekwencje i kiedy mogą spotkać dyrektora.Wyniki i wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017.. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych .Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej.. Poprawiła się systematyczność sporządzania wpisów do skontrolowanych przez dyrektor szkoły dzienników.. Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. Wspólna akcja Ministerstwa .Aktualna analiza zadań dyrektora szkoły znalazła się w artykule Romana Lorensa, opublikowanym w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 8/2012>> Zadania ogólne dyrektora.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.Co najmniej 2 razy w roku dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. Wypełniony arkusz samooceny dyrektora szkoły (placówki) - przykład.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 oraz informacja o pracy szkołySprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach w roku szkolnym 2015/2016 (na podstawie art. 40 ust.. zmianami), dyrektor szkoły podstawowej powinien do 15 września opracować i przedstawić radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny.klasyfikacja semestralna obowiązki dyrektora szkoły sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego uchwała rady pedagogicznej.. Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w rokuSPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt