Podsumowanie pracy przedszkola za ii półrocze

Pobierz

2) omówić wnioski z nadzoru za I półrocze z jednoczesnym dokonaniem oceny realizowanych działań i uzyskanych efektów w tym zakresie.. Jest to grupa bardzo żywa i absorbująca.Praca dydaktyczno-wychowawcza w grupie dzieci obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego "Plac zabaw" wyd.. 29 grudnia 2020.. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa WSiP.Sprawozdanie z pracy przedszkola - pierwsze półrocze roku przedszkolnego .. Grupa liczy 24 dzieci w tym 8 pięciolatków ( 4 chłopców i 4 dziewczynki) i 16 sześciolatków ( 10 dziewczynek i 6 chłopców).. W bieżącym roku szkolnym pracujemy na książkach wydawnictwa PWN "Trampolina".Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie obejmuje realizację treści zawartych w programie edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole" M.Kwaśniewskiej, W.Żaby-Żabińskiej oraz podstawie programowej "Wychowanie w Przedszkolu".. Dzieci mają bardzo dużo energii, lubią zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, chętnie układają puzzle - układanki, klocki.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. 3) określić do każdego wniosku rekomendację do pracy w II półroczu: zaplanować działania usprawniające pracę przedszkola, Zarządzanie przedszkolem..

Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.

O czym należy pamiętać, przygotowując się do przedstawienia wniosków i sprawozdania z pracy dydaktyczno - wychowawczej w przedszkolu za pierwsze półrocze .SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM - I PÓŁROCZE.. W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych oraz przejściem na zdalne nauczanie od 25 marca br. podsumowanie nadzoru za II półrocze roku szkolnego 2019/2020 wymaga uwzględnienia trudności, a nawet braku możliwości realizacji części zadań ujętych w planie nadzoru.Na koniec półrocza na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek analizy pełnionego nadzoru pedagogicznego.. Praca dydaktyczno- wychowawcza obejmowała realizację treści programowych zawartych w programie "Razem w przedszkolu"Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej, który jest zgodny z podstawą programową i koncentruje się wokół dwóch kluczowych procesów, a mianowicie: procesu adaptacji w przedszkolu i .awans zawodowy nauczyciela - mgr boŻena wiarek podsumowanie za drugie pÓŁrocze roku szkolnego 2009-10 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej , wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły .SEMESTR II 2014/2015..

Jolanta Wasilewska dyrektor przedszkola nr 8 w Skierniewicach.

Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programowąPodsumowanie pracy przedszkola za I półrocze.. Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści .Podsumowanie pracy przedszkola za pierwsze półrocze.. Adaptacja nowych dzieci w grupie przebiegła dobrze, choć dla wszystkich była to trudna sytuacja.. Praca wychowawczo- dydaktyczna obejmuje realizację treści, które są zawarte w programie Wiesławy Żaby- Żabińskiej "Nasze przedszkole" zatwierdzony przez MEN.Podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej w II półroczu roku szkolnego 2005/2006 w grupie II Misie.Pierwsze półrocze za nami, wszystkim dziękujemy i poprawę w niedociągnięciach obiecujemy.. Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków).. są 4-latkami.. Klasa III B. Nasza klasa jest wspaniała, co dzień szóstka, co dzień pała.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. Rok szkolny 2016/2017.. Jak to wygląda w Waszych placówkach, pozdrawiam Wszystkich korzystających z tej .Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Głównym celem mojej pracy było wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i .podsumowanie pracy • dokumenty dzieci 3-letnie • pliki użytkownika beata7922 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Podsumowanie pracy wychowawczo.doc, Sprawozdanie z pracy za II półrocze Strona 2.jpg Wychowawca: Maria Szczęch..

Dzieci pracowały na kartach pracy zgodnie z podstawą programową.

Frekwencja za I półrocze wynosi .. Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.. Grupa oddziału przedszkolnego liczy 15 dzieci w tym 6 sześciolatków,7 -pięciolatków, 1 czterolatek i 1 trzylatek.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016.. Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.. Rozważyć możliwość szerszego wspomagania nauczania języków obcych np. w formie koła 3.Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie Sówki w I półroczu w roku szkolnym 2018/2019 r. Grupa liczy 26 dzieci, 14 dziewczynek i 12 chłopców.. Kontynuując realizację treści programowych w oddziale przedszkolnym, stwarzałam sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych: spostrzegania, porównywania, odnajdywania różnic, klasyfikowania, analizy i syntezy, układaniu wzorów z mozaiki.- punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola w godzinach 6:30 do 8:15 i odbiór dzieci z przedszkola w godzinach 14:00 do 16.30 lub uzgodnionych z dyrektorem placówki, 10.. Dyrektor przedszkola podsumowując pracę w I półroczu, powinien odnieść się zarówno do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, jak i przedstawić informacje o .Nowe przepisy obowiązujące od początku roku szkolnego 2017/2018 wprowadziły tak wiele zmian, że tegoroczne podsumowanie półrocza może wymagać więcej pracy niż zwykle..

Koniec semestru to czas podsumowań, zarówno w szkołach, jak i przedszkolach.

Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany miesięczne.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego dla uczennicy klasy 1 szkoły podstawowej.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej Rok 2012/2013 semestr I Grupa III - 4-latki.. W drugim semestrze czeka nas praca niech więc każdy z ferii bezpiecznie wraca.. 6 dzieci doszło do grupy od września 2012 r., pozostałe uczęszczają do niej drugi rok.. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie Sówki w I półroczu w roku szkolnym 2018/2019 r. (więcej…)Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.. Wszystkie dzieci zapisane do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.4.. Wychowawczynie: Barbara Golian, Sylwia Wyszomirska Grupa "Muchomorki" liczy 24 dzieci: 13 dziewczynek i 11 chłopców.. Trzeba podsumować efekty półrocznej pracy szkoły, jej osiągnięcia, sukcesy, a także porażki.. Data publikacji: 10 stycznia 2017 r. Poleć znajomemu.. Co ważne, w ocenie efektów półrocznej pracy należy również uwzględnić stopień realizacji zadań wynikających z priorytetów MEN.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu.. Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców.. Drodzy rodzice za nami ferie zimowe, odpowiedni czas, aby opisać w kilku słowach jak udało się nam wykorzystać czas półrocznego pobytu Państwa dzieci w naszym przedszkolu.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2009/ 2010.. Nauczyciele prezentują na bieżąco prace plastyczne wychowanków w szatniach oraz na stronie internetowej w formie zdjęć IV Wnioski do dalszej pracy: 1.. Frekwencja za I półrocze wynosi …….Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie VII ( 5 latków) za rok szkolny 2014/ 2015 Grupa VII- 5latki składa się z 11 dziewczynek i 12 chłopców oraz 2 dziewczynki (Maja G. i Maja P.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt