Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego 2019 edukacja wczesnoszkolna

Pobierz

2 pkt 1, 1b i 3 oraz art. 9e ust.. 2NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGONa okres odbywania stażu od 01 września 2013r.. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.. Ula Oszywa.. mgr Irena Zamara Nauczyciel mianowany Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno Wychowawczy w Kruzach 1W niniejszym sprawozdaniu podsumuję cele i zadania, jakie udało mi się zrealizować w trakcie odbywania stażu.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO dotyczy § 8 ust.. 2019 r. Czas trwania stażu: 2 lata 9 .Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Katarzyna Kamińska - Sypniak.. Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego - nauczyciel matematyki i informatyki .SPRAWOZDANIE ROCZNE (2019/ 2020) Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1.. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24 czerwca 2009 r. 1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego "Wesołe zabawy z jesienią" konspekt zajęcia otwartego przeprowadzony w grupie dzieci 4 - letnich (2020-11-07)Z uwagi na duże zainteresowanie dostosowania planu rozwoju pisanego wg sfer do nowych wymagań na nauczyciela dyplomowanego przesyłam stworzone kilka dni temu sprawozdanie, by mogło służyć innym..

Bytom ... edukacja wczesnoszkolna.

Z uwagi naNa stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.. 1 wychowanie fizyczne (2020 .SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Grupa A.. Pomocne okazały sięNa wstępie należy zaznaczyć, że awans nauczyciela, na każdy kolejny stopień, składa się z trzech niejako odrębnych etapów: (1) stażu, po którego zakończeniu nauczyciel (2) składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i otrzymuje ocenę, a następnie (3) wnosi do właściwego organu o podjęcie .Opis i analiza sposobu realizacji wymagania niezbędnego do pozyskania kwalifikacji na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Imię i nazwisko: Beata 6. poz. 393) Efekty: Na podstawie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwaniaEdukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.. Podstrona 8 - Par .. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i logopedą.. 1 Karty Nauczyciela, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy.Mam na imię Ewa..

M. Montessori w Sochaczewie umożliwiający mi ubieganie się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Staż, który podjęłam ubiegając się o awans na nauczyciela dyplomowanego, nie zmienił diametralnie stylu mojej pracy ani aktywności .Czym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu.W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust..

Z dniem 01.09.2013 roku rozpoczęłam staż na awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego, który trwał 2 lata i 9 miesięcy.

Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Zamieszczam sprawozdanie w formie tabeli z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, edukacja wczesnoszkolna.. Bardzo lubię swoją pracę, którą, mimo, że często jest trudna i wymagająca, wykonuję z dużym zaangażowaniem, nazywanym przez wielu: pasją.Stąd pomysł na nazwę bloga, na którym dzielę się swoimi doświadczeniami, opiniami i pomysłami.OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH w § 8 ust.. Sonowiec .. Teczka nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2012 do 31.05.2015 r. .. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)Awans zawodowy » Sprawozdanie ze stażu.. 2 pkt.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.. odbywałam staż w Miejskim Przedszkolu nr 7 im..

Mysłowice ... ... Ukończyłam studia pedagogiczne ..... o specjalności - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. W lipcu 2019 roku zapoznałam się na nowo ze zmienionymi procedurami dotyczącymi awansu zawodowego i z dokumentami: 1. .. powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. Sprawozdanie ze stażu; Autoprezentacja dorobku zawodowego;DYPLOMOWANY awans • pliki użytkownika technoplastomuza przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • sprawozdanie dla dyrektora.doc, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEG O SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Irena Korowaj Jakimiuk.docAwans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego - Poradnik, jak przygotowac teczka na .. które zakończyły staż na dyplomowanego w 2020 r. lub zakończą go w roku 2021, lub w latach późniejszych (2022 itd.).. Data złożenia sprawozdania: czerwiec 2019 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zarzeczu Łukowskim oraz Zespole Szkół w Czerśli.Staż rozpoczęłam od zapoznania się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, systematycznie pogłębiałam wiedzę poprzez: analizę Karty Nauczyciela oraz ustaw i rozporządzeń MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, korzystanie ze stron internetowych Kuratorium Oświaty, MEN.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.1 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego Za okres stażu 1 września 2010r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt