Zawał ściany dolnej nitrogliceryna

Pobierz

Typowymi dla zawałów ściany dolnej, są zmiany w odprowadzeniach II, III i aVF.. Głównym objawem jest bardzo silny ból w klatce piersiowej.. Należy zwalczać hipotonię wlewem płynów infuzyjnych oraz podawaniem leków o działaniu inotropowym dodatnim.Nitrogliceryna stosowana jest przez pacjentów zazwyczaj w formie tabletek i aerozoli podawanych podjęzykowo.. Podawana może być także w postaci maści lub plastrów stosowanych na skórę.b ≥0,1 mV u mężczyzn <30.. Serce posiada trzy tętnice wieńcowe, dwie z nich, dostarczają natlenioną krew do mięśnia sercowego.. Wpływa również korzystnie na układ krążenia, np. poszerzenie łożyska żylnego, rozkurcz tętnic wieńcowych oraz, w mniejszym stopniu, tętnic obwodowych.Zawałom ściany dolnej towarzyszą częściej, charakteryzujące się złożoną morfologią i gorszym rokowaniem, ubytki w segmencie przypodstawnym.. Podanie Nitrogliceryny (NTG) w zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) ściany dolnej jest bezpieczne w warunkach przedszpitalnych.. Gliceryna Gliceryna została odkryta przez arla Scheele w 1783 roku a jej wzór chemiczny został opracowany przez Théophile-Jules Pelouze w roku 1836.. Byłbym wdzięczny jeżeli mógłbym uzyskać objaśnienia na temat obu tych dolegliwości i informacje na temat dalszego postępowania.WITAM,.Zawał.. Jest to ciecz bezbarwna, rozpuszczalna w wodzie o dużejZawał serca to stan, który charakteryzuje się zaburzeniem równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem na tlen, a jego podażą..

Jak działa nitrogliceryna?

+ 50 mg p.o. oraz przeniesienie na oddział kardiologiczny.Zawał ściany dolnej.. Czytaj dalej Nitrogliceryna a STEMI ściany dolnej →Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST1 (STEMI- ST Elevetion Myocardial Infraction) to martwica mięśnia sercowego, której towarzyszy wzrost poziomu enzymów sercowych oraz pojawia się uniesienie odcinka ST1 w zapisie EKG.W przypadku zawału mięśnia sercowego NSTEMI (non ST- Elevation Myocardial Infraction) w zapisie EKG nie stwierdza się uniesienia odcinka ST1.-V4 — zawał przedniej ściany serca, w V5-V6 — zawał dolnej części bocznej ściany serca (tzw. zawał niski boczny), I-aVL — zawał górnej części bocznej ściany serca (tzw. zawał wysoki boczny), w II, III, aVF — zawał ściany dolnej.. Podanie Nitrogliceryny (NTG) w zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) ściany dolnej jest bezpieczne w warunkach przedszpitalnych.. Często spotykam się ze zdaniem "doktor mówił, że jak będę się źle czuła, to mam sobie psiknąć nitroglicerynę pod język…" Drogi czytelniku wyjaśnię pokrótce jak działa nitrogliceryna (NTG).Zawał typu 2: NSTEMI (częściej) lub STEMI (rzadziej) - zespół kliniczny spowodowany niedokrwieniem w następstwie dysproporcji między zaopatrzeniem a zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen, wywołanej m.in. arytmią, nadciśnieniem tętniczym, hipotensją, niedokrwistością, skurczem tętnicy wieńcowej, rozwarstwieniem ściany tętnicy, doprowadzającym do martwicy mięśnia sercowego, przejawiającej się wzrostem stężenia jej markerów we krwi bez wykrzepiania w tętnicy .Przeciwwskazania: nie należy stosować u chorych z zawałem ściany dolnej, podejrzeniem zawału prawej komory, z ciśnieniem tętniczym <90 mm Hg, zwłaszcza z towarzyszącą bradykardią..

Nitrogliceryna a STEMI ściany dolnej.

Jeśli jedna z tych tętnic lub gałęzi zostanie nagle zablokowana, część serca zostanie .Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej I21.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji I21.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu I21.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy I21.9 Ostry zawał serca, nieokreślony ICD-10: I22 Ponowny zawał serca I22.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej I22.1 .Witam Na badaniu EKG znalazłem stwierdzenia : możliwy zawał ściany dolnej serca i możliwy blok przedniej gałęzi lewej odnogi.. Zawał ściany dolno-bocznej powoduje zmiany w odprowadzeniach II, III i aVF oraz w V5 do V6.. Według Wytycznych pacjenci z zawałem typu NSTEMI powinni być kwalifikowani do badania inwazyjnego- koronarografii (oczywiście przy braku przeciwwskazań).W zawałach dolnej ściany serca najczęściej występują dolegliwości bólowe brzucha.. Do objawów klinicznych sugerujących wystąpienie tego powikłania należą nagłe pogorszenie stanu klinicznego pacjenta oraz gwałtownie narastające cechy ostrej niewydolności serca.Oznacza to, że jeden pacjent może mieć całkiem niewielki zawał typu NSTEMI i dobre rokowanie, inny zaś pacjent bardzo rozległy zawał i rokowanie co do życia i zdrowia poważne..

XX wieku Perloff [4] wprowadził koncepcję zawałuA.

29 Zawał ściany dolnej Martwica spowodowana jest okluzją: gałęzi zstępującej prawej tętnicy wieńcowej (80%) lub gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej (20%).. Charakteryzuje się łagodniejszym przebiegiem i mniejszą śmiertelnością niż MI ściany przedniej, niemniej w jego przebiegu częściej występują istotne rokowniczo powikłania hemodynamiczne.. Animacje trójwymiarowe przedstawiają uszkodzone segmenty widoczne w projekcjach: przymostkowej w osi długiej, w osi krótkiej, koniuszkowej czterojamowej i dwujamowej.Zawał ściany dolnej stanowi 30-50% wszystkich MI.. Zawał serca ma miejsce, gdy dochodzi do nagłego, całkowitego zablokowania tętnicy, która dostarcza krew do serca.. Chory, któremu wcześniej przepisano nitroglicerynę do doraźnego znoszenia bólu wieńcowego powinien w razie wystąpienia bólu w klatce piersiowej przyjąć jedną dawkę nitrogliceryny w sprayu bądź jedną tabletkę pod język.Nitrogliceryna jest skutecznym lekiem w przypadku wieńcowego bólu w klatce piersiowej.. międzykomorowa lewa - fala Pardee widoczna w odprowadzeniach V1 - V428 Zawał rozległy przedni Martwica spowodowana jest zatrzymaniem przepływu przez: główny pień lewej tętnicy wieńcowej lub obydwie jej główne gałęzie..

29Zamknięcie tętnicy wieńcowej lewej: zawał przegrody - tętn.

Badaniem, które wykona specjalista jest oznaczenie troponin sercowych.. Dawkowanie: 0,5 mg s.l., gdy ból nie ustępuje po kilku minutach, można zastosować powtórnie do 3 tabletek w ciągu 15 min.Witam Na badaniu EKG znalazłem stwierdzenia : możliwy zawał ściany dolnej serca i możliwy blok przedniej gałęzi lewej odnogi.. zawał ściany dolnej mięśnia sercowego/nitrogliceryna we wlewie 5 µg/kg/min., morfina 5 mg i.v., metoprolol 5 mg i.v.. W 50-70% STEMI znad ściany dolnej tzw. lustrzane obniżenie odcinka ST w odprowadzeniach znad ściany przedniej lub bocznej; analogicznie w 40-60% zawałów ściany przedniej; wiąże się z większym obszarem zawału i gorszym rokowaniem.Zawał ściany dolnej.. Krzysztof J. Filipiak Działania niepożądane nitroglicerynyZamknięcie tętnicy wieńcowej prawej powoduje zawał dolnej ściany mięśnia sercowego - fala Pardee występuje w odprowadzeniach: II, III, aVF.. Nitrogliceryna podawana podjęzykowo w tabletce działa po 2-3 minutach, w aerozolu już po minucie, jej działanie utrzymuje się około 2 godziny.. Zmiany lustrzane manifestują się pod postacią obniżenia odcinka ST w odprowadzeniach I i aVL.Patofizjologia zawału ściany dolnej W wyniku niedrożności prawej tętnicy wieńcowej dochodzi do martwicy segmentów zaopatrywanych przez to naczynie, położonych dystalnie do miejsca okluzji.. W latach 60. okalająca lewa - fala Pardee w odprowadzeniu I, aVL, V5, V6 zawał ściany przedniej - fala Pardee w odprowadzeniach V1, V2 zawał ściany przednio-przegrodowej .Leki stosowane w ChNS Postacie ChNS Objawy Leki stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej Azotany i azotyny (nitraty) Leki β-adrenolityczne Leki blokujące kanał wapniowy Inne leki (pomocniczo) Leki stosowane w napadzie bólu wieńcowego Nitrogliceryna (triazotan glicerolu) Diazotan izosorbidu Azotany i azotyny (nitraty) Uwalnianie NO stymulacja cyklazy guanylanowej wzrost syntezy cGMP .. Byłbym wdzięczny jeżeli mógłbym uzyskać objaśnienia na temat obu tych dolegliwości i informacje na temat dalszego postępowania.WITAM,.nitrogliceryna (triazotan glicerolu)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt