Charakterystyka postaci literackiej scenariusz lekcji

Pobierz

Typ materiału: Scenariusz zajęć.. Cele: - radzenie sobie w trudnych sytuacjach, - zmiana zachowań uczestników zajęć, aby sprzyjały integracji grupy, - umiejętne radzenie sobie ze stresem i strachem.. Cele lekcji: Ucze ń: − zna tre ść lektury, − wie jakie s ą podstawowe zasady tworzenia charakterystyki, − ucze ń potrafi wyrazi ć własn ą opini ę na temat Stasia,Typ materiału: Scenariusz zajęć.. Lekcja #2 - Ćwiczymy spostrzegawczość, cierpliwość i koncentrację.. Czas zajęć: 45 minut.. Zapoznaj się z różnymi formami charakterystyki postaci literackiej.. Odbiorca: 8 uczniów .. Metody i formy .• charakteryzowanie postaci literackiej • wzbogacanie słownictwa związanego z charakterystyką postaci • tworzenie własnego tekstu Metody, techniki: • praca z tekstem • wchodzenie w rolę - drama • układanie rozsypanki- porządkowanie chronologiczne • elementy przekładu intersemiotycznego - tworzenie ilustracjiCharakterystyka postaci (wprowadzenie) - rady dla piszących.. Realizacja tematu zależeć będzie bowiem od tego, czy dzieci już kiedykolwiek redagowały charakterystykę bohatera literackiego.Scenariusz lekcji języka polskiego Temat: Kogo poznamy, .. • kreuje hipotetyczny obraz postaci literackiej poprzez analizę jej wypowiedzi; .. sporządzając wstępną charakterystykę, dostrzegają złożoną osobowośd postaci, nie są pewni, czy właściwie ją ocenili.Charakterystyka to forma wypowiedzi ustnej lub pisemnej, która ma na celu przedstawienie cech zewnętrznych i wewnętrznych postaci rzeczywistej, literackiej lub fikcyjnej..

... charakterystyka postaci literackiej; (PP III.

Bóg był potężnie zbudowany, miał śniadą cerę.. TEMAT LEKCJI: Językowy skarbiec - bogate słownictwo dobrą drogą do napisania barwnej charakterystyki TYP LEKCJI: Lekcja integrująca treści wewnątrzprzedmiotowe kształcenie literackie z kształceniem językowym o charakterze ćwiczeniowym rozwijająca kompetencje językowe.CELE LEKCJI W ZAKRESIE: ODNIESIENIE DO WYMAGAŃ Z PP wiedzy Uczeń:Charakterystyka postaci to jedno z częstszych zadań, jakie na lekcjach języka polskiego dostają do napisania uczniowie gimnazjów i szkół średnich.. To jest tylko w charakterystyce.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Scenariusz zajęć dla szkół ponadpodstawowych.. Scenariusz lekcji języka polskiego wprowadzającej formę wypowiedzi pisemnej - rozprawkę.. Świat przedstawiony powieści jest bardzo różnorodny - składa się z elementów rzeczywi- .. RafaĄ Kosik Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi - scenariusze lekcji 5 1 Karta pracy - Typy powieści 1.. Treść została zweryfikowana i sprawdzona..

Scenariusz lekcji: Charakterystyka postaci.

Rzeczywiście, pochodzi on z najpopularniejszego polskiego serwisu z gotowcami.. że w dramacie charakterystykę postaci zawdzięczamy słowom i czynom samego bohatera oraz wypowiedziom innych osób .wie, czym jest charakterystyka postaci, zna treść lektury "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza, potrafi dokonać oceny postępowania bohaterów, poznaje plan charakterystyki i potrafi samodzielnie napisać charakterystykę postaci literackiej, umiejętnie wyszukuje w tekście fragmenty ukazujące cechy postaci.. Analizie podlega nie tylko zewnętrzny wygląd prezentowanej osoby (jak w wypadku opisu postaci), lecz również jej sposób zachowania, charakter, intelekt, styl życia i wyznawane poglądy.Poniższe scenariusze zawierają propozycje trzech lekcji.. Doświadczony nauczyciel wie, że na omówienie komedii Fredry należy przeznaczyć minimum sześć godzin.. Portrety mężczyzn w powieści "Quo vadis" Poznam sposoby przedstawiania postaci w dziele epickim.. Uczniowie schemat postaci przyjaciela, uzupełniają związkami frazeologicznymi z ćwiczenia 2. .. styki postaci w formie uzupełniania jej profilu .Według mnie, Adam Cisowski jest jedną z najbardziej optymistycznych postaci, jakie występują w lekturach dla młodzieży..

W scenariuszu pojawia si ...

10/01/2010 at 18:09 Odpowiedz.PLAN CHARAKTERYSTYKI: Charakterystyka, tak jak inne prace pisemne, powinna składać się z: wstępu (ogólna prezentacja postaci np. jak się nazywa, kim jest, skąd znasz postać, stan cywilny, stan majątkowy, wiek) rozwinięcia (zasadniczej części pracy) wyglądu postaci, zachowania i wynikające z niego cechy charakteru, wady, zaletyScenariusz lekcji: Charakterystyka postaci.. Miejsce zajęć: biblioteka.. Scenariusz dwugodzinnej jednostki lekcyjnej w klasie IV lub V.. Wykonaj ćwiczenia, które poprawią Twoją umiejętność pracy z tekstem oraz uogólnianie i wyciąganie wniosków.SCENARIUSZ LEKCJI W KLASIE VI Program nauczania języka polskiego dla szkoły podstawowej MAŁGORZATA JAS POZNAJCIE…, MOJEGO ULUBIONEGO BOHATERA LITERACKIEGO.. Zupełnie inaczej było z charakterystyką porównawczą bohaterek dramatu Słowackiego.. Zawsze radosny, uśmiechnięty i pełen sympatii dla innych byłby wspaniałym towarzyszem w szkolnej ławce i poza nią.Scenariusz lekcji j ęzyka polskiego w klasie V Czas realizacji - 45minut Temat: Sta ś Tarkowski - rycerz bez skazy.. - praca indywidualna.Scenariusz lekcji języka polskiego .. tekst literacki, • wyszukuje istotne informacje w tekście, • selekcjonuje i klasyfikuje informacje, • uogólnia szczegółowe informacje, • gromadzi przykłady i argumenty, • formułuje wnioski, • gromadzi materiały do napisania charakterystyki postaci..

... 12 Replies to "Charakteryzowanie postaci literackiej" Kuba.

Pomoce:Wprowadzona w 6 klasie charakterystyka postaci okazała się bułką z masłem dla większości moich uczniów.. Charakterystyka postaci inaczej Scenariusz lekcji języka polskiego w szkole podstawowej z wykorzystaniem TIK Zaprezentowany poniżej scenariusz lekcji stanowi pomysł na pracę z dowolną lekturą.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Przykład złej (ja oceniłabym na 3 lub, w naszym systemie, 3,5p/7p - może nawet mniej…) charakterystyki omówiliśmy dziś na lekcji.. Typ materiału: Lekcja z Epodręcznika.. Treść sprawdzona.. Jan Parandowski, Dwanaście prac Heraklesa; E-poradnik nauczyciela.. Jan Parandowski "Dwanaście prac Heraklesa" na Uczę.pl.. Jan Parandowski "Dwanaście prac Heraklesa"SCENARIUSZ POJEDYNCZEJ LEKCJI .. Metoda pracy: Formy pracy:charakterystyka bezpośrednia - cechy postaci nazywane są wprost, charakterystyka pośrednia - nie nazywa się cech postaci, czytelnik z opisu zachowania bohatera musi wywnioskować, jaki on jest, charakterystyka statyczna - charakteryzujemy postać w określonym momencie życia, charakterystyka dynamiczna - charakteryzowana postać zmienia .SCENARIUSZ LEKCJI J .. Posejdon miał bujne i zwichrzone przez wiatr włosy oraz brodę, która była zawsze wilgotna i w której było zawsze dużo mułu.. Lekcja #3 - Wypowiedzenie - powtórzenie wiadomości o składni.Plan opisu postaci literackiej.. Temat 14.. Cele uczeń: analizuje fragmenty utworu literackiego charakteryzuje postać Jacka Soplicy wskazuje motywy postępowania Wąsala gromadzi argumenty uzasadniające własne opinie, poglądy prezentuje własne opinie, sądy, wybory utrwala znaczenie pojęcia bohater dynamicznyScenariusz biblioterapeutyczny.. Jeśli wolisz powtórzyć zasady pisania rozprawki oglądając wykład, zajrzyj na kanał "Wiedza z wami podstawówka".Posejdon jest mitycznym władcą mórz i oceanów.. :) doładuj komentarze.. Obejmuje ona drobiazgowe scharakteryzowanie (opis) najczęściej głównego bohatera lektury, filmu lub sztuki, albo ważnych bohaterów pobocznych.. Moi uczniowie samodzielnie zmierzyli się z tematem, ale tylko kilka prac zadowoliło mnie.Lekcja #1 - Charakterystyka postaci literackiej.. Redakcja merytoryczna - dr Jolanta Sawicka-Jurek Recenzja merytoryczna - Sabina Furgoł Bożena Święch .. Nauczyciel prezentuje schemat konstrukcyjny charakterystyki postaci (możePrzeczytaj lekcję z Epodręcznika i zrób ćwiczenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt