Karta obserwacji lekcji opiekuna stażu

Pobierz

KARTA OBSERWACJI prowadzona przez nauczyciela opiekuna stażu Nazwisko i imię nauczyciela stażysty:.. Temat lekcji: 2. prawidłowość relacji interpersonalnych: nauczyciel - uczeń (partnerstwo, zaufanie, zrozumienie, wzajemne poszanowanie); tempo lekcji; zaangażowanie wszystkich uczniów; wykorzystanie różnych źródeł wiedzy.. Warto opracować karty (arkusze) obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (innego nauczyciela) oraz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu.. Przebieg lekcji, spotkania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na element obserwacji: Uwagi i spostrzeżenia opiekuna stażu:ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ .. Wysłany przez megi23 (at) 2008-04-08 15:36:02.. Długośćstażu: •9 miesięcystażuna stopieńnauczyciela kontraktowego •2 lata i 9 miesięcy stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.. KARTA OBSERWACJI LEKCJI Obserwacja lekcji prowadzona przez nauczyciela opiekuna stażuObserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.Plik Arkusz obserwacji zajęcia .. Indywidualizacja zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce.. Imię i nazwisko nauczyciela Temat zajęć Data obserwacji Oddział Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka..

5 Dekalog opiekuna stażu.

Opracowując taką kartę można oprzeć się na arkuszach hospitacyjnych.. Dorota Kubisa-Skalska.. Każda różnica, co do postępowania w tych placówkach edukacyjnych została oznaczona w artykule adnotacją.. Cele: - zapoznanie z wybranym środowiskiem wodnym, - Wdrażanie do nazywania i rozpoznawania kilku wybranych zwierząt wodnych, kształtowanie .Plik Karta obserwacji zajęć opiekun stażu stażysta.doc na koncie użytkownika irishsharin • folder staż • Data dodania: 27 mar 2011Karty Nauczyciela).. Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9c.. Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego.. VIII.W przypadku zajęć, na których prezentowane są osiągnięcia uczniów, na obserwację mogąNiezbędnym dokumentem będzie dla opiekuna stażu tak zwana karta obserwacji.. 6 Kodeks etyczny opiekuna stażu.Arkusz kart hospitacyjnych dla opiekuna stażu.. Pilnie poszukuje przykładowych arkuszy obserwacji zajęc w świetlicy dla mojego opiekuna stażu, prosze o pomoc gdyż sama nie wiem jak skonstrułowac taki arkusz zeby zawierał wszystkie potrzebne .ogniw - przykładowe scenariusze zajęć, wnioski dyrektora po obserwacji zajęć, opinia opiekuna o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu - wdraża w pracy z uczniem wnioski poobserwacyjne - dokumentacja opiekuna stażu, dyrektora szkoły - dokumentacja opiekuna stażu, dyrektora szkoły Art. 6 pkt 1 - nauczyciel obowiązany jestZadania opiekuna stażu wynikające z Karty Nauczyciela: ..

Plan pracy opiekuna stażu.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. 3 Arkusz kart hospitacyjnych dla stażysty.. Lekcje podsumowujące i sprawdzające wiedzę ucznia.. Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych, konsultacja z opiekunem stażu, ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć .Forum [email protected] - Wydrukuj wątek - Arkusz obserwacji zajęć nauczyciela kontraktowego pod kątem ich właściwej organizacji i realizacji.. Obserwacja pracy uczniów: osobiste zaangażowanie ucznia w osiągnięcie celów; umiejętność .Jest to przykladowa obserwacja lekcji przeprowadzonej w ramach awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. Agata Grochowska.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Obserwacja dziecka z niepełnosprawnościa intelektualną..

Karta obserwacji zajęć.

2 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. Temat dnia : Kogo spotkamy nad wodą.. Założone cele.. Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Hospitujący: Szkoła: Hospitowany: Przedmiot: Klasa: Data: Liczba uczniów: Cele: OBSERWACJA KIEROWANIA PROCESEM UCZENIA.. Karty obserwacji nauczyciela stażysty/kontraktowego.. Arkusz obserwacji zajęć.. Poniżej przedstawiamy, krok po kroku drogę, którą należy pokonać .rola nauczyciela koordynatora.. VII.Obserwacja (poza kontrolną i oceniającą) jest zapowiadana, a jej przebieg jest uzgadniany z nauczycielem podczas rozmowy przed obserwacją.. Czas trwania: 30 min.. Nauczyciel prowadzący: Nauczyciel opiekun: Dorota Kubisa- Skalska.. Siewierz.. Data Przedmiot: Klasa: Imię i nazwisko prowadzącego: Imię i nazwisko hospitującego: Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1.. Kontrakt między opiekunem, a stażystą .. Temat zajęć:.. Cały okres stażu.. Przedmiot zajęć .Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?. Temat: Skala ocen: 0 (niski) 1 (średni) 2 (wysoki) Precyzyjne sformułowanie celów lekcji w sposób zrozumiały dla ucznia:6..

4 Arkusz kart hospitacyjnych dla opiekuna stażu.

Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.prawidłowy przebieg lekcji.. Krzesk-Królowa Niwa.. Miesięczne potwierdzenie realizacji zadań: potwierdzenie potwierdzenie opiekuna stażu: nauczyciela stażysty: omówienie zajęć opiekuna stażu z dnia: 11.01.02r .Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 20102.. Oto przykładowe opracowanie:Karta obserwacji nauczyciela stażysty/ kontraktowego.. Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku.. Anna Kaczmarek.Przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty są nieco różne w placówce prywatnej i publicznej np. wymaganie, co do kwalifikacji opiekuna stażu czy też zasięgnięcia opinii Rady Rodziców.. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z zastrzeżeniem że:Zadania opiekuna stażu.. Jest to pomocne narzędzie w celu omawiania obserwowanych lekcji, pozwoli na zapis i analizę dobrych i słabych stron nauczyciela odbywającego staż, a dzięki temu posłuży stażyście .Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi i omówienie zajęć.. czwartek, 17 października 2019 5.. •Omówienie przeprowadzonych zajęć.. Przedszkole Nr 81.. Plan rozwoju zawodowego .. Zadania opiekuna stażu -obserwacja zajęćObserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Konsultacja scenariusza spotkania wychowawcy z rodzicami uczniów kl.IIIa.. Strategiczne umiejętności dziecka Adnotacje hospitowanego (x) Adnotacje hospitującego (x)5.. 1 Kontrakt-umowa.. Cele lekcji: 3.Nie ma wytycznych, jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji.. Takie kwestie ustala się z opiekunem stażu lub dyrektorem.. W załącznikach daję propozycję przykładowego arkusza obserwacji, gdzie wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.Poradnik opiekuna stażu.. Poniżej przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć nadesłany przez naszą Czytelniczkę .Po lekcji konspekt przydatny jest do omówienia przeprowadzonych zajęć, na jego podstawie nauczyciel może dokonać samooceny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt