Przeczytaj tekst wybierz poprawne odpowiedzi

Pobierz

rozwiązane.. Aby w pełni można było skorzystać z .Popatrz na obrazki i wybierz poprawne odpowiedzi pobierz jpg.. Zadanie 2.. Jeśli się pomylisz, otocz kółkiem błędnie zamalowany kwadracik i zamaluj właściwy.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. GAME ON!. Podczas odgadywania możesz użyć koła, ale pamiętaj, że pomniejszy to Twój wynik końcowy.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. 4 It's open eleven / twelve hours a day.Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi zad w zlacznkiku plis!. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.).. Z podanych odpowiedzi wybierz poprawną odpowiedź tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. 5 W ramach przypomnienia form was/were, zrób quiz: ***** OPOP-C00-1904 Strona 5 z 20 Zadanie 1.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. Then fry them inPolecenie brzmi: Posłuchaj rozmowy, przeczytaj zdania i wybierz poprawną odpowiedź, a następnie .NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. 2 I grupa maj 2020 Zadanie 2. owoce opatrzone aparatem lotnym.. W prztoczonym fragmencie duch pokazuje Scrooge'owi jego ___ C.. Przeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. FINDING MISSING R - Pytania i odpowiedzi - Język angielskiPrzeczytaj tekst jeszcze raz wybierz poprawną odpowiedź na każde z pytań Zakreśl a b lub c klima Plus klasa 4 - MidBrainartAngielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiedź a lub b?.

Przeczytaj poniższy tekst i wybierz poprawne odpowiedzi.

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 2.1.- 2.4.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 9.1.-9.5.Zakreśl literę A, B lub C. Inez liebt Schokolade.. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.Popatrz na obrazki i wybierz poprawne odpowiedzi pobierz jpg.. Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań.. Na lekcji przyrody uczniowie otrzymali ilustrację doświadczenia, które .Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wybierz wszystkie poprawne dokończenia zdań.Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd.. Wybierz odpowiedzi A albo B oraz C albo D. Mniszek lekarski, potocznie zwany dmuchawcem lub mleczem, to pospolita roślina wytwarzająca drobne, suche.. Our expert, mr KNOWEY is talking about Wojtek.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Przeczytaj tekst i wybierz poprawną odpowiedż: a, b lub c.Przeczytaj tekst.. (0-1) Dokończ zdanie.. - Well, of course he has!Przeczytaj dialogi i wybierz poprawne odpowiedzi.. (mój) c …. ). Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .. usłyszysz dwukrotnie.. 4 Przejdź do zakładki Task 2.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Rozwiązanie zadania: zad.. Die Schokolade war von Jochen.Wybierz poprawną odpowiedź i zamaluj znajdujący się obok niej kwadracik..

Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenia zdań.

Związek Radziecki zaczął wojnę jako sojusznik Niemiec/Wielki - Pytania i odpowiedzi - HistoriaPrzeczytaj tekst i wybierz poprawną odpowiedź.. Zadanie 12.. Nowa Era.. The news item is aboutZ podanych odpowiedzi wybierz poprawną odpowiedź tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.a) Das ist meine Schwester.. to be president!2 My passion / passionate is fashion.3 Marta is very competitive / competition.2/18 Przeczytaj tekst ponownie i wybierz poprawne odpowiedzi.. Obok atrakcji wpisz imię osoby, której się podobała (Agata, Marcus, Sophie).. (0-1) Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. 1 strona 51.. Zadanie 8.. Na rysunkach przedstawione są wykresy funkcji y = f (x) i y = g .. Następna strona Zadania generatorowe.7.1.. 4Ponownie przeczytaj tekst z ćwiczenia 3. i wybierz właściwe odpowiedzi (zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe lub brak informacji).1.. Nowa Era.. Termin realizacji do 22.03.2020 1 Popatrz na obrazki i uzupełnij tekst.Historia Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz na poniższe pytania.Przeczytaj pytania i zaznacz poprawną odpowiedź.. (0-1) Uzupełnij poniższe zdanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt