Sprawozdanie cząstkowe ze stażu na nauczyciela mianowanego przedszkole

Pobierz

Imię i nazwisko Katarzyna Bojek.. Placówka oświatowa Przedszkole nr 11 "Nefrytowy Zakątek".. CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Jestem nauczycielem języka angielskiego w szkole podstawowej.Przedstawiam cząstkowe sprawozdanie ze stażu za jeden semestr nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu - dyplomowanie.. Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego - głównie powinności na okres stażu oraz wymagania niezbędne do otrzymania awansu.. M. Montessori w Sochaczewie.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Posiadane kwalifikacje:Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywowały mnie do ustawicznego samokształcenia się i doskonalenia swoich kompetencji.. Imię i nazwisko: Dorota Kwiatkowska.. Adres: ul. Świerczewskiego 77, 22-670 Bełżec.. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcyOdbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. w oparciu o plan rozwoju zawodowego oraz o program rozwoju Przedszkola .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Jest to sprawozdanie z pierwszego roku stażu na nauczyciela mianowanego..

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięczniku "Nauczycielka przedszkola" , kwartalniku "Hobby" i "Mały artysta" pozwoliło mi na ustawiczne .Swoją pracę w Przedszkolu Integracyjnym rozpoczęłam w 2009r, podejmując pracę na stanowisku: nauczyciel wspomagający.. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24 czerwca 2009 r. 1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.Nauczyciel: Karolina MaślankaZ dniem 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w Miejskim Przedszkolu nr 7 im.. Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:czĄstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego ROK SZKOLNY 2016/2017 (opracowane w oparciu o rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia MEN z dn. 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U..

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Gulbinowicz.

odbywałam staż w Miejskim Przedszkolu nr 7 im.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju za okres od 1.09.2009 do 31.08.2010 mgr Izabeli Szczepańskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 im.. Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2017 r., mogłam go rozpocząć po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, który otrzymałam w lipcu 2013 roku.przedstawia dyrektorowi przedszkola projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.W dniach od 01.09.2015 r. do 30.04.2019r.. poz.393)SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PRZEZ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENĘ OCHMAN STARAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2013-31.05.2016 Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Przedszkolu nr 26 w Chorzowie.Sprawozdanie z przebiegu stażu.. Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Bełżcu .. Z uwagi na nieobecność w pracy związaną ze zwolnieniem lekarskim oraz urlopem macierzyńskim i dodatkowym urlopem rodzicielskim, okres mojego .czĄstkowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela dyplomowanego edyta mazurkiewicz CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Katarzyna SobelAneks do planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego (2021-09-05) Aneks do planu rozwoju zawodowego został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy w czasie odbywania stażu..

Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

ROK SZKOLNY 2018/2019.Cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego ( pierwszy rok stażu) Daria Kaczyńska.. nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr ………………….SPRAWOZDANIE.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Dyrektor placówki .Cząstkowe sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - Agnieszka Bulińska NAZWA I ADRES PLACÓWKI - Przedszkole nr 2 "Słoneczna Gromada" ul.Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju 2 5,0 (2020-12-11) Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do .Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Informacje personalne Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust Stanowisko: nauczyciel Okres stażu: 01..

Imię i nazwisko: ............................ 2.Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany.

Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. zgłosił agakomorowska w dniu: 2010-12-01 17:58:18, rozmiar: 7.34 KB, liczba pobrań: 341.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013r.. Takiego sprawozdania wymaga u nas dyrektor po każdym semestrze.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. 2.Sprawozdanie cząstkowe po pierwszym roku stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Sprawozdanie okresowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za rok szkolny 2018/2019 Imię i nazwisko nauczyciela: Anita Stefańska Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2018r.CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Nauczyciel: Z dniem 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w Miejskim Przedszkolu nr 7 im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt