Środki stylistyczne epitet porównanie przenośnia

Pobierz

Funkcje: wyrażenie emocji.. Porównanie- środek stylistyczny w którym porównujemy coś do czegoś na zasadzie analogii np. piekny jak wiosenny deszcze, smutny jak jej zapłakane oczy.słownictwa, składni zdania, warstwy brzmieniowej, wyrażanych znaczeń.. Środki stylistyczne stosowane są głównie w poezji, jednak osoby .Bardzo rozbudowane porównanie nazywamy porównaniem homeryckim.. Metafora (przenośnia) - to wyrażenie odbierające tworzącym je wyrazom ich pierwotne znaczenie.. np. czerwony jak cegła.. Peryfraza (omówienie) 6.. Utwórz Ćwiczenie Logowanie Utwórz Konto Polski.. -porównanie - porównać to zestawić coś z czymś, musi wystąpić słówko 'jak'.. Epitet, przenośnia i porównanie to podstawowe środki stylistyczne.. Dzięki tej lekcji: 1.. Jan Kochanowski o gwiazdach pisał, że Bóg nimi uhaftował niebo, ponieważ wszystko wyglądało jak haft na ciemnej tkaninie.Środki stylistyczne - środki używane w szeroko pojętej sztuce, mające na celu wywołanie u odbiorcy pożądanych emocji, środki artystycznego wyrazu, do których zaliczamy: alegoria aliteracjaDopasuj przykłady środków stylistycznych do właściwych pudełek.. budowanie świata przedstawionegoa) personifikacja b) przenośnia c) animizacja 4) Bezpośredni zwrot do adresata, to: a) apostrofa b) animizacja c) anafora 5) "wysoki jak brzoza, głupi jak koza" to: a) metafora b) uosobienie c) porównanie 6) Onomatopeja to inaczej: a) wyraz dźwiękonaśladowczy b) personifikacja c) metafora 7) Wskaż pytanie retoryczne: a) Kto przyszedł?Przydatność 75% Pojęcia: epitet, onomatopeja, przenośnia, apostrofa, porównanie..

Jakie środki stylistyczne wyróżniamy i do czego one służą?

Definicja skupia się jednak głównie na tym, że środki stylistyczne to środki artystycznego wyrazu, które są używane przede wszystkim w sztuce i mają na celu wywołanie u odbiorcy określonych i pożądanych emocji.. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że .Środki stylistyczne w koncercie Wojskiego: Epitety: (róg) bawoli, długi, cętkowany, kręty, kształtny (szyję) wilczą (muzyka) cichsza, coraz dalsza (wyje) długo, przeraźliwie (grzmot) trwalszy (skomlą) granie (odzew) rześki (orło) niedźwiedzie Porównania: ,,Ożywił knieje i dąbrowy, jakby psiarnie w nie wpuścił".Środki stylistyczne Środki poetyckie Środki artystycznego wyrazu .. porÓwnanie apostrofa zdrobnienie onomatopeja (wyraz dŹwiĘkonaŚlado wczy) przenoŚnia powtÓrzenie zgrubienie rytm epitet refren neologizm rym .. epitet:Epitet- najczęściej połączenie rzeczownika z przymiotnikiem, np piękna dziewczyna, rudy lis, ciekawa książka.. Sprawdzę,czy je znacie, gdy będzie recytacja "Pieśni o żołnierzach z Westerplatte".. Możesz .Sprawdzian umiejętności rozpoznawania w tekście środków poetyckich - epitetu, porównania, przenośni, odpowiedni do sprawdzania postępów uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowej.Wypisz po 2 środki stylistyczne (epitet, porównania, apostrofy, przenośnie oraz ożywienia) z wierszy "Do mojej natury" oraz "Ojciec objaśnia" Czesława Miłosza 31 marca 2020 12a) porównanie b) onomatopeja c) przenośnia d) antonim 5..

środki poetyckie.

Hiperbola (wyolbrzymienie) 4.. Powtórzenie 7.. ŚRODKI STYLISTYCZNE (INACZEJ JĘZYKOWE BĄDŹ POETYCKIE .Plik Środki stylistyczne epitet porównanie przenośnia.jpg na koncie użytkownika WielkiCzarnySyriusz • folder plansze, schematy, plakaty • Data dodania: 15 mar 2013Środki stylistyczne wielu osobom mogą kojarzyć się jedynie z interpretacją utworów pisanych wierszem podczas lekcji polskiego.. Pracę prześlij do sprawdzenia.. Ogółem środki stylistyczne, charakterystyczne dla liryki: -epitet to rzeczownik+przymiotnik go określający, np. zielone łąki.. np. Zielona trawa ( jaka ?. Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie.. Świadome posługiwanie się językiem wymaga jednak podstawowej znajomości niektórych z nich.. zielona <--epitet) Przenośnia-metafora, tworzy związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów.. Poznałem środki stylistyczne: epitet, porównanie, metafora, kontrast, ożywienie, uosobienie, apostrofa.. Np.odpowiedział (a) 28.03.2012 o 08:13.. Dlatego teraz warto poćwiczyć.Środki stylistyczne.. W porównaniach powinny znaleźć się wyrażenia porównawcze: jak, jakby, niby, na kształt, niczym.. A. c), B. b), C. a) 22. epitety: rymami szytej opowieści, mój drewniany koń uosobienia: szły lipy, gubiły kwiaty metafory: żaglem łez nakryty, nuciły sprzętów skrzypy, w globusie zaklęty świat anafora: szły lipy 23.EPITET, UOSOBIENIE, PORÓWNANIE, PRZENOŚNIA, ONOMATOPEJA..

Metafora (przenośnia) 9.

Udostępnij Udostępnij wg Wojtowiczu.. Utrwaliłem sobie pojęcie środka stylistycznego 2.. Przeczytaj fragm.. ŚRODKI STYLISTYCZNE.. Fonetyczne środki - celowy dobór głosek: -instrumentacja głoskowa albo eufonia -onomatopeja, czyli imitowanie dźwięków (miau, hau, zgrzytać, huk itp) -rym, czyli zgodność grupy głosek kończących wyraz w co najmniej dwóch wersach -rytm, czyli.20.. a) bób obraca tysiąc oczu (przenośnia i animizacja), zielony warkocz (epitet), warkocz marchwi (przenośnia); 21. wiersza K. Wierzyńskiego "Zielono mam w głowie" i określ środki stylistyczne.Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitnąNa klombach mych myśli sadzone za młoduPod słońcem co dało mi duszę błękitnąi które mi świeci bez trosk i zachodu.. Obejrzyj filmik, w którym wyjaśniam co to są środki stylistyczne i jaka jest ich funkcja w tekście.. np.: wysokie żądze, kroplą obłąkania.. Polub .Plik Środki stylistyczne epitet porównanie przenośnia.jpg na koncie użytkownika marlenacs • folder Plansze schematy • Data dodania: 6 lis 2013Epitet, przenośnia, porównanie - poćwicz to.. Porównanie 3.. Oto najważniejsze środki stylistyczne.. rozbudzenie emocjiu odbiorcy wiersza.. budowanie nastrojuw utworze.. kinia93; 14.09.2010 Porównanie- ty jesteś jak zdrowie gryka jak śnieg biała A wszystko przepasane jakby wstęgą Epitety- Panno święta błękitnym Niemnem pól malowanychPodział stylistycznych środków językowych..

środki wyrazu.

Strona Główna Funkcje Społeczność Plany Cenowe.. Wyrazy dźwiękonaśladowcze (onomatopeje) - naśladują dźwięki.. figury retoryczne.. Metafora poetycka różni się od potocznej tym, że jest stworzona przez poetę, który chce przedstawić zjawiska w sposób nowy i zaskakujący.. Metafora ma więc charakter niedosłowny - jest to zaskakujące .Porównanie, comparatio (w niektórych kontekstach także similitudo) - dwuczłonowa konstrukcja semantyczna, w której cechy przedmiotu lub zjawiska (czyli tego, co porównujemy, comparandum) do scharakteryzowanego w członie pierwszego słowa zostają uwydatnione przez wskazanie na jego podobieństwo do przedmiotów lub zjawisk scharakteryzowanych w członie naszego pierwszego słowa .Oksymoron - inaczej epitet sprzeczny; zestawienie wyrazów o przeciwnych znaczeniach (związek wyrazowy) gorący lód, dobry zbójca, żywy trup, spiesz się powoli, zimne ognie, rodząc się - umiera Środki stylistyczne z zakresy fonetyki: 1.. Z podanych grup wyrazów wypisz uosobienia.Ze środków stylistycznych korzysta każdy użytkownik języka polskiego na co dzień, choć nie zdaje sobie z tego sprawy.. Z powyższego fragmentu wiersza wypisz onomatopeję.. Personifikacja (uosobienie) 10.. To środki stylistyczne, inaczej tropy stylistyczne Epitet- przymiotnik określający rzeczownik .. zwinna wiewiórka EPITET: PORÓWNANIE: PRZENOŚNIA inaczej METAFORAWypisz z inwokacji wszystkie środki stylistyczne i podaj przykłady .. Animizacja (ożywienie) 12.. Porówanie- Zestawienie ze sobą dwoch wyrazów, z ktorego cechy jednego są oczywiste.. Drugi wers, to: a) wyraz dźwiękonaśladowczy b) metafora c) uosobienie d) neologizm 6.. AntytezaPraca samodzielna Nazwij środki poetyckie w wierszu: epitet, porównanie, przenośnia (metafora).. Zdrobnienie 11.. Klasa 6 Polski.. Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) 8.. Określenia synonimiczne: środki językowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt