Jakie zmiany fizykochemiczne zachodzą w przechowywanej żywności

Pobierz

W czasie tego procesu podlega przemianom mikrobiologicznym, biochemicznym, fizycznym i chemicznym, które mogą powodować jej zepsucie oraz zmianę składu i wartości odżywczej.Podczas ogrzewania zachodzą w żywności zmiany natury fizycznej i chemicznej, produkty surowe są bardziej akceptowalne pod względem smaku, zapachu czy barwy wzrasta ich strawność a także możliwość utrzymania przez dłuższy czas.Podczas ogrzewania zachodzą w żywności zmiany natury fizycznej i chemicznej, produkty surowe są bardziej akceptowalne pod względem smaku, zapachu czy barwy wzrasta ich strawność a także możliwość utrzymania przez dłuższy czas.Kolejnym aspektem jest maksymalny czas przechowywania, czyli czas w którym żywność pomimo zmian jakie w niej zachodzą (zaszły) zachowuje jakość, .. H 2 O ta powoduje zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne a więc wpływa na trwałość żywności.. Bezpieczne przedziały dla żywności ilustruje poniższa tabela:środkach żywnościowych podczas przechowywania zachodzi wiele procesów biochemicznych, mikrobiologicznych, chemicznych, fizycznych, które wywołują w nich zmiany jakościowe: korzystne - poprawa wyglądu, smaku i zapachu niekorzystne - obniżają cechy jakościowe, oraz wartość odżywczą i technologiczną.Klasa: Pierwsza - Technik technologii żywności.. Mleko w dzbanku, jaja, świeży wypatroszony drób ..

Potrafi szczegółowo omówić jakie czynniki powodują straty w przechowywanej żywności.

Racjonalne przechowywanie artykułów spożywczych polega na stworzeniu im takich warunków, aby zachowały one jak najdłużej cechy świeżości i zdatności do konsumpcji względnie przerobu.. W magazynowanych surowcach zachodzi wiele procesów, które powodują zmiany składu chemicznego oraz właściwości fizycznych.. Aby zapewnić pro-dukcji gastronomicznej ciągłość i urozmaiceni, środki żywnościowe należy .Magazynowanie i przechowywanie żywności..

Temat: Zmiany zachodzące w surowcach podczas magazynowania.

Dojrzewanie powoduje poprawę smaku, zapachu i wyglądu warzyw i owoców.Zasady przechowywania produktów spożywczych.. Surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zawierają z reguły duże ilości H 2 O.. Przedmiot: Towaroznawstwo spożywcze.. Najlepiej do tego celu nadają się specjalnie wyposażone pomieszczenia lub wydzielone budynki, czyli magazyny.2.Woda występująca w żywności i jej aktywność.. Temperatura smażenia zależy głównie od rodzaju smażonej żywności.• Zmiany endogenne - przebiegają pod wpływem enzymów zawartych w tkankach mięsnych , zachodzące zmiany te można podzielić na kilka faz wzajemnie się zazębiających .. Magazynowane surowce są żywymi organizmami, zachodzą w nich pewne procesy życiowe, tj. oddychanie, utrata wody, czyli transpiracja, i dojrzewanie oraz zmiany niekorzystne wywołane przez drobnoustroje, np. gnicie, pleśnienie, lub enzymy własne, np. kiełkowanie .Żywność, niezależnie od jej pochodzenia, stopnia przetworzenia i sposobu utrwalenia jest przechowywana przez różny czas..

Wymienia czynniki wpływające na jakość przechowywanych środków żywnościowych.

Środki żywnościowe mają bardzo zróżnicowane właściwości fizyczne i che-miczne, są na ogół nietrwałe, część z nich występuje sezonowo.. Cele lekcji: W zakresie wiedzy uczeń potrafi: - wskazać zmiany fizyczne, - wskazać zmiany fizykochemiczne, - wskazać zmiany chemiczne, - wskazać zmiany biochemiczne, - wskazać zmiany biologiczne,Procesy zachodzące w przechowywanej żywności dzieli się na: oddychanie, które zachodzi w produktach, które nie zmieniły cech żywych organizmów, dojrzewanie, które odbywa się pod wpływem enzymów znajdujących się w tkankach.. Fizyczne b. Chemiczne c. Biologiczne d. Mikrobiologiczne Wyjaśnia zmiany fizykochemiczne zachodzące podczas przechowywania .Jakie towary zgodnie z zasadami higieny można przechowywać razem a.. Decyduje ona również o szybkości reakcji a w niektórych typach reakcji jest ona wręcz niezbędna .Polegają na wykorzystaniu zjawisk fizycznych lub stosowaniu substancji zwiększających ciśnienie osmotyczne, którymi często są składniki środków żywnościowych (sól, cukier)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt