Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania what is she doing today

Pobierz

Kim New message Tomek 0 1 Moja koleżanka musi napisać raport.. A an attic B a basement C a lawn 2 W zeszycie uzupełnij pytania wyrazami z ramki.. Odpowiedz na pytania.1What was John's grandpa thinking ab… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.a) Popatrz na zdjÚcie.. Następnie odpowiedz na pytania.. Wstyd się przyznać, ale nawet nie wiedziałem, że urodził się wieku.. SZYBKOOO 1 Zobacz odpowiedź Majulka20 Majulka20 Odpowiedź: (wersja Angielska) 1.. Zapytaj o datę urodzin osób przedstawionych na zdjęciach, a następnie odpowiedz na pytania kolegi / koleżanki.Odpowiedz ustnie na pytania: Can Fin jump?. Przeczytaj dialogi i wybierz poprawne odpowiedzi.. Odpowiedz na .TEST KLASYFIKACYJNY DLA UCZNIÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ Test przeznaczony na 60 minut Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 100 SŁUCHANIE 1.Posłuchaj nagrania.. furnished pay rent tidy tinyNa tej lekcji uczeń rozwija sprawności egzaminacyjne ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) 1.. Wybierz właściwy tytuł do tekstu.. Napisz pytania w zeszycie.. ze str. 106. w podręczniku i uzupełnij luki w tekście.. Tom - Canada b) 1.16 Posïuchaj nagrania i sprawd odpowiedzi.. Na pytania należy10 Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Posłuchaj nagrania z ćw.. Zrób dwa wyraźne zdjęcia i przyślij do sprawdzenia na Ten adres pocztowy jestPosłuchaj jeszcze raz nagrania ze strony 48 w podręczniku..

Posłuchaj nagrania i zakreśl słowa, które usłyszysz.

Wyjaśnienie: (wersja Polska) 1. there was, there were 4 3Uzupełnij tekst wyrażeniami z ramki.. 1.55 Posłuchaj .5 BRAIN BOOSTER Dopasuj pytania do zagadnień, których dotyczą.. Zaznacz literę A, B lub C. Dopasuj do ka dego z dzieci nazwÚ pañstwa z ramki.. Wspomina wieloryby, pauzy i kangura.. Wybrała Kopernika i poprosiła mnie o pomoc.. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.01 Posłuchaj nagrania i ponumeruj zdania we właściwej kolejności.. Pronunciation 3 1.7 Posłuchaj nagrania.. Ćw.2a Posłuchaj nagrania i wybierz poprawne słowo.. pytania 1-2.. W każdej parze wybierz wyraz, który usłyszysz, i zapisz go w zeszycie.. Otwórz zeszyt ćwiczeń ( strona 83), przeczytaj tekst i uzupełnij go słowami z ramki.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.Przeczytaj teksty 1-4 i odpowiedz na pytania.. 1.55 Posłuchaj dialogu i odpowiedz na.. Z książki steps in english zadanie 4 strona 54 ćwiczenie2 Opisz w zeszycie ubrania przedstawione na rysunkach.. c) 1.17 PoÊwicz wymawianie nazw podanych pañstw.. 6 na stronie 39podręcznika.. Posłuchaj nagrania i powtórz liczby.. Odpowiedz na nie.. Ćw.2b Zdecyduj R, W lub DS. Ćw.. Posłuchaj nagrania i napisz czy te zdania są prawdziwe ( TRUE) lub fałszywe ( FALSE)..

Posłuchaj nagrania i‰sprawdź swoje odpowiedzi.

Okazało się też, że studiował nie tylko astronomię, lecz także w2 1534 UNIT 4 Chores lesson 1 Zac's dream 1 Podpisz ilustracje odpowiednimi wyrazami.. birthday 5 .. 6 Odpowiedz na pytania, pisząc o sobie i swojej rodzinie.. Odpowiedz na nie.. Obserwuje wieloryby 2. rano idzie na spacer, a po południu robi zdjęcia kangurowi.. Słuchając nagrania dwukrotnie, zakreśl właściwe wyrażenia poniżej i dopasuj je do pytań powyżej: a. the science lab / the IT lab b. because there was no food / because there was a long queue .. w nagraniu odpowiedz krótko na pytania.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 3 zrobimy ustnie na lekcji.. 2.Junior Explorer 6 Short Test 2a PHOTOCE opri ow Er p oo 1 Połącz początki zdań 1-6 z ich dokończeniami a-f i wpisz odpowiedzi do tabelki.. 1 CD 1.02 MP3 02 Posłuchaj pięciu wypowiedzi i zdecyduj, jak czują się te osoby.W zdaniach z he/she/it zwróć uwagę na pisownię końcówki -s!. Po pauzie posłuchaj nagrania i powtórz wyrazy.. d It's in Park Street.Ćw.1 Posłuchaj nagrania i dopasuj obrazki do świąt.. w parach odpowiedzcie na pytania.. Wykonaj pisemnie następujące zadania w ćwiczeniach: Zad.. Ca-na-da Bra-zil Eng-land Po-land Rus-sia South A-fri-ca 2 Presentation a) 1.18 Posïuchaj nagrania i przeczytaj dialog.. W ćwiczeniówce ćw.1 (Podpisz obrazki) i ćw.2 (Wpisz słówka z ćw.. Posłuchaj nagrania ( zadanie zostanie zrobione na lekcji) i uzupełnij odpowiedzi, wpisując jedno słowo w każdą lukę..

Myślę, że ...Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania.

Przeczytaj tekst ( strony 84 - 85) i uzupełnij zdania, wpisując maksymalnie trzy słowa w każdą lukę.Następnie zamieńcie się rolami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt