Przykładowe sprawozdanie nauczyciela kontraktowego

Pobierz

W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego .7 Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego przed komisją powinna: Być porządnie przygotowana Uwzględniać stopień realizacji planu rozwoju Zawierać odniesienia do indywidualnej koncepcji rozwoju i własnych potrzeb nauczyciela Odnosić się do potrzeb szkoły (programu rozwoju) Wykazywać wypełnianie powinności i spełnianie wymagań kwalifikacyjnych z 7 Rozp.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym z przebiegu pracy komisji komisji kwalifikacyjnej *sporządza się protokół zawierający: datę i miejsce posiedzenia komisji; imiona i nazwiska członków komisji;przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz wMusisz napisać sprawozdanie.. Sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego • Wyjazdy do kina, zwiedzanie lubińskiego stadionu; • Wyjazdy do teatru: "Ten Obcy", "Śpię- kapryśna księżniczka", "Ania z zielonego wzgórza", "Szatan z siódmej klasy" ; • Wyjazd do Szkółki Leśnej w Dąbrowej, gdzie uczniowie oglądali różne gatunki .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Awans na nauczyciela kontraktowego Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego Dodano: 30 maja 2020Przykładowe sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego 2020..

rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.

Witów.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Anna PawelakNauczyciel historii: 1) Zadanie multimedialne: Zrobić zadanie w Kahoot.. Nauczyciel matematyki: 1.Sprawozdanie dla nauczyciela stażysty z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Nie wiesz, które zadanie przyporządkować, do którego wymagania, powinności.. w oparciu o plan rozwoju zawodowego oraz o program rozwoju Przedszkola Samorządowego.. NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Materiał ten wspomoże osoby, które zaczęły lub zaczynają swoją przygodę z procesem samodoskonalenia.Napisanie sprawozdania z odbytego stażu jest często trudnym zadaniem dla nauczyciela.. Nie wiesz jak spełnić wymagania i powinności Ministerstwa Edukacji Narodowej na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego; Nie wiesz jak napisać sprawozdanie z przebiegu stażu.. Nauczyciel kontraktowy Kryteria oceny pracy określone w § 3 ust.1 rozporządzenia..

Nazwa placówki:Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).

Mysłowice.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .stopień nauczyciela kontraktowego) rzetelnie realizuje zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, dokonuje ewaluacji swojej pracy, określa swoje słabe i mocne strony.. 2, pkt 1.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. W OKRESIE STAŻU.. 3) Z jakich aktów prawnych korzystam w codziennej pracy.. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły; b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Aby pomóc tym, którzy nie bardzo wiedzą, jak skonstrułować ten dokument, zamieszczam przykładowe Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.W trakcie posiedzenia komisja zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza rozmowę, w trakcie której nauczyciel prezentuje dorobek zawodowy, prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez oraz odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia o awansie zawodowym..

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Urszula Grabowska.

Karolina Kozłowska.. 4) Jak na lekcji wykorzystuję aplikacje dydaktyczne, co dają uczniom.. § 7. ust.. Sprawozdanie uwzględnia działania w czasie realizowania działań w edukacji zdalnej To przykładowe sprawozdanie przyda się osobom, które: już zaczęły pisać swoje sprawozdania i utknęły w martwym punkcie;Pierwsza- to Twoja prezentacja sprawozdania, czyli opowiadasz, jak zrealizowałeś wymogi i zadania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (ale nie myśl, że usiądziesz i przeczytasz, to co napisałeś).. Przykładowe propozycje wskaźników Informacje o realizacji wskaźników XIII.Przykładowy plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (wychowawca świetlicy).. Dostosujesz go pod każdy przedmiot.. Śledziłam literaturę dotyczącą zmian dotyczących awansu nauczycieli.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r..

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego, język angielski.

Przykładowe sprawozdania (2 szt. przedszkole i matematyka) Moduł z nagraniem 50 minutowym poświęcony wzorowemu napisaniu sprawozdania.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Efekty realizacji: Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku.. 2) Pytanie problemowe: Jak przeprowadziłabym konkurs podczas pandemii?. Tu ważne są Twoje umiejętności komunikacyjne i autoprezentacja.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Data zakończenia stażu: 31.05.2020r.. Dostosowany pod nauczanie zdalne.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Dokument wzorcowy Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!SPRAWOZDANIE.. - 31.05.2011r.czĄstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego ROK SZKOLNY 2016/2017 (opracowane w oparciu o rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia MEN z dn. 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego .Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego 30 maja 2020 r. Awans na nauczyciela kontraktowego.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt