Wpisz w odpowiednie miejsca litery przyporządkowane wymienionym niżej skutkom i wojny światowej

Pobierz

Bitwa nadniemeńska przesądziła o zwycięstwie w wojnie.. A - zniszczenia budynkówB - spadek liczby …Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli podane niżej cechy południków i równoleżników : mają taką samą długość, są różnej długości, posiadają kształt półokręgów …Wpisz w odpowiednich miejscach tabeli litery A-E, które odpowiadają wymienionym poniżej cechom krajobrazu górskiego Sudetów i Karpat.. A - zniszczenia budynków D - emancypacja kobiet B - spadek liczby …Wpisz w odpowiednie miejsca rubryki litery przyporządkowane wymienionym niżej skutką 1 wojny światowej.. B. osłabić …1.. )Dokończ zdanie.. A - zniszczenia budynków B - …1.. 2012-09-07 16:20:11; Wymienionym niżej strefą …Wpisz odpowiednie kolumny tabeli wymienione niżej mniejszości mamieszkujące w polsce 2015-10-28 20:16:05 Podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli : …Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli litery przyporządkowane wymienionym niżej skutkom I wojny światowej.. Liga Narodów powstała, aby A. pośredniczyć we wszelkich kontaktach międzynarodowych.. W okresie od powstania (1922) do wybuchu II wojny światowej (1939) ZSRR graniczył z Finlandią, Estonią, Łotwą, Polską i Rumunią w Europie; Turcją …1.(1pkt.. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli litery przyporządkowane wymienionym niżej skutkom I wojny światowej.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych..

Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli litery przyporządkowane wymienionym niżej skutkom I wojny światowej.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …1.Wpisz w odpowiednie miejsca tebeli wymienione niżej terminy.tabelki;1)elementy klimatu2)czynniki klimatotwórczerozkład lądów i mórz, cisnienie atmosferyczne …Geografia.. a) hiperinflacja b) spadek liczby ludności c) rewolucje …Wpisz w odpowiednie miejsca litery przyporządkowane wymienionym niżej skutkom I wojny światowej .. a …Wpisz w odpowiednie miejsca podane nazwy skał zgodnie z podziałem ze względu.. 2014-04-13 15:24:18 Wypisz z mapy nazwy elementów linii brzegowej 2013-12-08 … przez krzyżaków, b) kolorem zielonym - granicę pomiędzy państwami chrześcijańskimi.. A - zniszczenia budynków B - spadek …Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wymienionym niżej ciałom niebieskim przyporządkuj objaśnienia, wpisując w obok odpowiednie litery !aWymienionym niżej ciałom niebieskim przyporządkuj objaśnienia, wpisując w obok odpowiednie litery!. Nagłówki tabeli to Sudety …Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt