Przykładowe sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego 2020

Pobierz

Współpraca z opiekunem stażu: ustalenie zasad współpracy i pomocy przy realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego,8.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. 31 maja 2020 r. Planowana data złożenia sprawozdania.. Dzisiaj przedstawiam Ci kolejną część, a więc mianowanie "krok po kroku".Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574 ze zm.);Grupa A.. Nie każdy nauczyciel będzie mógł jednak ten staż otworzyć.. Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art.. Data złożenia sprawozdania z pierwszego roku stażu : czerwiec 2018 roku Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2017 r. do 31 maja 2018 r.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Świadczenie, o którym mowa w ust.. Plik zawiera przykładowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego..

na stopień nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianownego (2020-12-11) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanegoStaż na stopień nauczyciela kontraktowego.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Po drugie wymagania- od nauczyciela na zakończenie stażu wymaga się.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im..

mogą napisać sprawozdanie zgodnie z tymi samymi wymaganiami.

Bardziej szczegółowoSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Z części pierwszej [KLIK] wiesz już, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.. Poniżej przedstawiam Państwu prezentację aspektów prawnych związanych z odbywaniem stażu rozpoczętego przed 1 września 2018r.. Informacja o sporządzeniu projektu oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu na stopień nauczyciela kontraktowego; Informacja o wyznaczeniu opiekuna .Obecnie podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli stanowią: ustawa Karta Nauczyciela 1 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2.Jednak pamiętać należy, że wspomniane rozporządzenie tylko w niektórych zapisach zmienia rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. 3, o czym niektórzy nauczyciele zapominają i to właśnie jest przyczyną wielu .Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku .. W oparciu o aktSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im..

W okresie odbywania stażu również ma on swojego opiekuna.

zgodnie z kwalifikacjami w wymiarze co najmniej ½ etatu.. Nauczyciel kontraktowy.. CzęstochowaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Aleksandra Chmara Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi " Bajkowy Zakątek", ul. Lechicka 11, 73-110 Stargard Stanowisko pracy: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Posiadane .W myśl art. 53a.. Stażysta, starający się o awans na stopień .Otwarcie stażu w roku szkolnym 2020/2021.. Poznaj warunki rozpoczęcia stażu w roku szkolnym 2020/2021.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela.. na stopień nauczyciela mianowanego.. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r. Marcin Wióra..

Planowana data zakończenia stażu.

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Barbara Opaska; Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika Fijałkowska-Świostek "Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela .Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w 2020r.. ze zm.) - rozdział 3a .. Nauczyciel stażysta ma szansę ubiegać się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Z początkiem roku szkolnego do dyrektora napłyną wnioski o rozpoczęcie stażu a nowozatrudnieni nauczyciele stażyści będą mogli rozpocząć drogę awansu zawodowego.. W sprawozdaniu odnoszą się do wymagań, które sobie zaplanowali rozpoczynając staż.Powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu (2020-09-07) Plan rozwoju.. Wymagania na kolejne stopnie awansu Staż na stopień nauczyciela kontraktowego Zatrudnienie Termin rozpoczęcia Wniosek o rozpoczęcie Opiekun Plan rozwoju Powinności nauczyciela w okresie odbywania Wymagania .. Karty Nauczyciela nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.aktualizacja i poszerzanie wiadomości na temat awansu zawodowego, wyszukiwanie informacji w Internecie, udział w kursie: "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego".. - 31.05.2011r.Katalog-> Dla nauczyciela-> Awans zawodowy-> Sprawozdania.. Staż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 t.j.. Zgodnie z przepisami miał on trwać 1 rok i 9 miesięcy i zakończyć się 07.06.2020 roku.. do 7 czerwca 2020 r.•Nauczyciele kontraktowi odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego, którzy pisali plan rozwoju zawodowego zgodnie z rozporządzeniem z 1 marca 2013r.. Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Kurs online "Zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego" .. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na mianowanego (2020-09-07)Nadszedł czas na drugi etap ścieżki prowadzącej przez kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.. Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 roku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt