Tajemniczy ogród opis ogrodu scenariusz lekcji

Pobierz

I - Życie Mary przed odkryciem tajem-niczego ogrodu i po "wejściu" do niego.. Zapisz skojarzenia do wyrazu ogród, tworząc słoneczko skojarzeniowe.. Jeżeli umiecie patrzeć, zobaczycie, żecały świat jest ogrodem.". (2 lekcje) 2.. MATERIAŁY: Książka pt. "Tajemniczy ogród" F. H. Burnett.. II - Życie Colina przed poznaniem tajem-niczego ogrodu i po "wejściu" do niego.. III - Życie ojca Collina przed powrotem do tajemniczego ogrodu- lektura F. Burnett: "Tajemniczy ogród".. Tajemniczy .. Możesz skorzystać zCelem lekcji z kartami obserwacji było uporządkowanie elementów świata przedstawionego w lekturze "Tajemniczy ogród" F. Burnett.. Bardziej szczegółowoScenariusz lekcji języka polskiego w klasie Va Temat: Świat przedstawiony w lekturze "Tajemniczy ogród" Cele lekcji Uczeń: - omawia elementy świata przedstawionego (czas, miejsce akcji, bohaterowie) - określa temat i główną myśl utworu, - wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio, - identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi, - omawia akcję, wyodrębnia wątki, zdarzenia, - potrafi współpracować w grupie, - rozwija swą wyobraźnię i umiejętność .2.. PLANOWANIE ŚRÓDLEKCYJNE 1.. Wykonajcie dwa plakaty i opiszcie je.. Jeżeli umiecie patrzeć, zobaczycie, żecały świat jest ogrodem.. 1) Nauczyciel zapisuje na tablicy cytat pochodzący z filmu na podstawie powieści "Tajemniczy ogród"..

"Tajemniczy ogród (...), przebudził się do życia.

Na podstawie przeczytanej lektury napisz jak wyglądał ogród w różnym czasie.. Klasa V Czas: 45 minut Cele: kształcenie umiejętności formułowania wniosków dotyczących sposobów przekazywania treści w dziele literackim i filmowym, doskonalenie umiejętności stosowania terminów i pojęć z zakresu literatury i filmu, dostrzegania tworzywa filmu.Tajemniczy ogród.. (Zwrócenie uwagi na znaki interpunkcyjne użyte w cytacie) 2) Interpretacja cytatu.Język polski Szkoła podstawowa Scenariusze lekcji do filmu A. Holland Tajemniczy ogród (materiały powarsztatowe) Opracowanie pod kierunkiem Joanny Ewy Szkop ODN w Łomży, 2005 r. 1 Spis treści 1.. Omówienie metody pracy z wykorzystaniem gwiazdy pytań: (na dużym arkuszu papieru rysujemy pięcioramienną gwiazdę.Tok lekcji: 1) Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na to, że postać Mary jest postacią dynamiczną, bohaterka przechodzi przemianę wewnętrzną, zmienia się pod wpływem przeżyć.. 2) Uczniowie charakteryzują bohaterkę według planu opisu postaci, przytaczają odpowiednie fragmenty tekstu.Materiały do lekcji Tajemniczy ogród Taką formę pracy moi uczniowie bardzo cenią..

"Tajemniczy ogród".

Uczniowie gromadzą słownictwo opisujące wygląd i zachowanie bohaterów: Mary: Przed przyjazdem do Anglii i bezpośrednio po: Po odkryciu tajemniczego ogrodu i zaprzyjaźnieniu się z Dickiem: WYGLĄD: wiecznie skwaszony wyraz twarzy, cienkie włosy, blada, chuda.Scenariusz przedstawienia "Tajemniczy ogród" Osoby: Narrator Wuj Archibald Craven Colin ( syn Archibalda Cravena ) Dr Craven ( brat Archibalda Cravena ) Pani Medlock ( gospodyni w domu Archbalda Cravena ) Mary Lenox ( sierota, kuzynka Archibalda Cravena ) Ogrodnik Ben Weatherstaff Pokojówka Marta Dick ( brat Marty )Tok lekcji: 1) Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na to, że postać Mary jest postacią dynamiczną, bohaterka przechodzi przemianę wewnętrzną, zmienia się pod wpływem przeżyć.TajemniczyPlik tajemniczy ogród.doc na koncie użytkownika joasicek • folder scenariusze lekcji • Data dodania: 15 cze 2012Symbolika ogrodu w powieści .Scenariusze lekcji do filmu A. Holland "Tajemniczy ogród" (materiały powarsztatowe) Opracowanie pod kierunkiem Joanny Ewy Szkop _____ ODN w Łomży, 2005 r. 1Burnett'a "Tajemniczy ogród".. - przypomnisz sobie elementy świata przedstawionego w utworze, - w dalszym ciągu będziesz ćwiczył pracę z tekstem i wyszukiwanie odpowiednich fragmentów, - przypomnisz sobie, czym charakteryzuje się powieść, - wyodrębnisz główne i poboczne wątki książki.Charakterystyka bohaterów Tajemniczego ogrodu F. H. Burnett Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: uczniowie są po samodzielnej lekturze powieści F. H. Burnett Tajemniczy ogród i potrafią ją streścić uczniowie są po lekcji wprowadzającej do omawiania lektury, znają elementy świata przedstawionego: miejsce, czas, fabułę i bohaterów uczniowie potrafią przedstawić chronologicznie losy głównych bohaterów ukazane w powieści Cele lekcji: uczniowie umieją scharakteryzować .Plik tajemniczy ogrod opis ogrodu scenariusz lekcji.txt na koncie użytkownika haivai2 • Data dodania: 28 mar 2016Plik tajemniczy ogrod opis ogrodu scenariusz lekcji.zip na koncie użytkownika zmalitas • Data dodania: 31 mar 2016Scenariusze lekcji do filmu A. Holland "Tajemniczy ogród" (materiały download ReklamacjaTok lekcji..

W środku koła wpisz słowo ogród.

2) Nauczyciel na tablicy pisze cytat z utworu: "Tajemniczy ogród (…), przebudził się do życia.. Prezentacja różnych wydań książki "Tajemniczy ogród" oraz biografii autorki z podaniem źródła informacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt