Wymień najważniejsze postanowienia traktatu wersalskiego wobec niemiec

Pobierz

Zagłębie Saary - plebiscyt 3.. Utrata części terytorium, Ograniczenie sił zbrojnych [armii], Konieczność zapłaty odszkodowań wojennych.. Na konferencji w Londynie w roku 1921 ich sumę …1.Postanowienia traktatu wersalskiego.. Postanowienia wobec Niemiec : - Gdańsk wolnym miastem - utraciły wszystkie kolonie - zakaz łączenia Austrii i Niemiec - przekazać Polsce Wielkopolskę , Pomorze …Postanowienia traktatu wersalskiego: - wypłacenie wysokich odszkodowań wojennych Anglii, Belgii i Francji - liczebność armii niemieckiej nie mogła przekroczyć 100 …CENTRALNYMI (z wyjątkiem Niemiec).. Alzacja i Lotaryngia do Francji 2.. Wymień powstania oraz podaj ich skutki i przyczyny …Odpowiedz przez Guest.. Co to jest Liga …Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec: Utrata Alzacji i Lotaryngii przez Niemcy na rzecz Francji; Przeprowadzenie plebiscytu w Szlezwiku w 1920 r.28 czerwca 1919 r. w Sali Lustrzanej pałacu wersalskiego państwa zwycięskiej koalicji podpisały traktat pokojowy z Niemcami.. P F POSTANOWIENIA TRAKTATÓW, KTÓRE PODPISANO Z PAŃSTWAMI CENTRALNYMI (z wyjątkiem Niemiec).. Wobec postanowień …Jednym ze skutków Traktatu wersalskiego były nadzwyczaj surowe żądania odszkodowawcze wysunięte wobec Niemiec.. Wymień powstania oraz podaj ich skutki i przyczyny …Jednym ze skutków Traktatu wersalskiego były nadzwyczaj surowe żądania odszkodowawcze wysunięte wobec Niemiec..

Wymień najważniejsze postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec 3.

POSTANOWIENIA TRAKTATU …Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec: Utrata Alzacji i Lotaryngii przez Niemcy na rzecz Francji; Przeprowadzenie plebiscytu w Szlezwiku w 1920 r.Niemcy utraciły wszystkie kolonie, zakaz łączenia Niemiec i Austrii.. Odpowiedz przez Guest Niemcy redukują armię do 100 tysięcy zawodowych …1.. A. utrata armii B. utrata 13% terytoriów C. likwidacja floty wojennej D. likwidacja czołgów i …2.. - Niemcy …Wszystkie niemieckie partie polityczne (od DNVP i NSDAP poprzez SPD do KPD) opowiadały się za rewizją traktatu wersalskiego, w szczególności postanowień dotyczących …P F W dwudziestoleciu międzywojennym budowano autostrady.. .Postanowienia traktatu wersalskiego jeszcze przed podpisaniem były kwestionowane przez stronę niemiecką, jako krzywdzące i niewykonalne.. Wymień polityczne, gospodarcze i społeczne skutki I wojny światowej.. - w ciągu 30 lat Niemcy musieli spłacić odszkodowanie wojenne .. Wymień najważniejsze postanowienia traktatów pokojowych z Austrią, Węgrami i Turcją … Wymień postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec.- Niemcy redukują armię do 100 tysięcy zawodowych żołnierzy; rezygnują z obowiązkowego …-Zakaz produkcji broni - demilitaryzacja -zniszczenie przemysłu zbrojeniowego -Niemcy przekazują sprzęt i odszkodowania na rzecz zwycięzców -Armia Niemiec mogła …Przydatność 50% Powstania, konflikt polsko - czeski, traktat ryski, postanowienia traktatu wersalskiego..

Wymień postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec.

2.Gospodarcze i społeczne skutki I wojny światowej.. Niemcy musieli zapłacić odszkodowanie w wysokości 133 mld marek w złocie ( za sprawą francuzów), Stracili Wielkopolskę, Górny Śląsk, Pomorze …wymień 5 powstań traktatu wersalskiego względem Niemiec.. - militarne: Pozbawiono Niemców armii ( tylko 100 tys armii zawodowej wyposażonej w broń lekką) …Postanowienia Traktatu wersalskiego - 28 czerwca 1919 r. 1.. Był on najważniejszym z układów …Wymień trzy postanowienia Traktatu Wersalskiego wobec Niemiec 2. Podaj dokładną datę podpisania traktatu wersalskiego głównego traktatu pokojowego …1.. Kiedy rozpoczęła działalność Liga Narodów i jaki był cel jej powołania?. Postanowienia traktatu wersalskiego spowodowały ogromne niezadowolenie społeczne.Przydatność 50% Powstania, konflikt polsko - czeski, traktat ryski, postanowienia traktatu wersalskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt