Opisz wątpliwości i obawy kordiana wyrażone w dramacie przez alegorie strachu i imaginacji

Pobierz

W momencie gdy Kordian pada zemdlony pod drzwiami cara upada jednocześnie teoria Mickiewicza.Podobne tematy: • Kordian - streszczenie, plan wydarzeń • Podróże Kordiana - opis, etapy, znaczenie - motyw wędrówki w "Kordianie" Słowackiego • Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc - interpretacja fragmentu • "Kordian" jako dramat romantyczny • Spisek koronacyjny - interpretacja fragmentu "Kordiana" • Winkelriedyzm w Kordianie - wyjaśnij pojęcie .Motyw tułacza, pielgrzyma w literaturze romantycznej wiąże się z postacią głównego bohatera dramatu "Kordian" Juliusza Słowackiego, dla którego wędrówka staje się momentem inicjacji w dorosłe życie, konfrontacją wyobrażeń o świecie z rzeczywistością.Opisz wątpliwości i obawy Kordiana wyrażone w dramacie przez alegorie Strachu i Imaginacji.. Do czytelników utwór dotarł w następnym roku (1834), kiedy to ukazał się drukiem w Paryżu, jednak nie dane im było poznać autora, przynajmniej nie bezpośrednio, ponieważ dramat wydano bezimiennie, tym niemniej polscy czytelnicy byli przyzwyczajeni do odczytywana pseudonimów i poznawania twórcy po jego dziele.Biografia Kordiana jest więc ujęta w ramach jego dwóch śmierci: pierwszej nieudanej, drugiej tylko domniemanej (nie wiadomo, czy adiutant zdążył dotrzeć z wyrokiem ułaskawienia na miejsce egzekucji).. Przeżywa także nieszczęśliwą miłość do Laury, kobiety starszej od niego, która lekceważy jego uczucie.Rozpoczyna działania spiskowe..

Ten ...Juliusz Słowacki w "Kordianie" obalił stworzony przez Mickiewicza projekt jednostkowej walki.

Bohater dramatu- Kordian kierując się do sypialni cara toczy wewnętrzną walkę ze Strachem i Imaginacją.. W dalszej części autor przypomina, iż szatan był niegdyś tworem Boga i jego poddanym, lecz zbuntował się przeciwko władzy Boskiej i oddalił od Najwyższego.Argumenty za: - wyzwolenie Polski od przyszłego cara - poza tym, car nie był prawowitym władcą - nadzieja na uzyskanie niepodległości - car to dżuma - choroba, która niszczy naród polski Argumenty przeciw: - groźne konsekwencje dla Kordiana (i spiskowców) w przypadku, jeśli zamach nie doszedłby do skutku - prawdopodobne represje dla Polaków, za próbę (bądź nie tylko próbę .POSTACI HISTORYCZNE W "KORDIANIE" JULIUSZA SŁOWACKIEGO Trzy lata po upadku powstania listopadowego, trzynaście lat po upadku Napoleona, cztery lata po koronacji cara Mikołaja I na króla Polski Juliusz Słowacki pisze dramat pt. "Kordian.. Jego myśli opanowują Imaginacja i Strach.. Podejmuje decyzję i zmierza w stronę drzwi d sypialni.. W dramacie Słowackiego znajduje jednak odniesienie do krwi - krwi cierpiącego narodu, ale także krwi Chrystusa.Słowacki napisał "Kordiana" w 1833roku podczas swojego pobytu w Genewie..

Kordian trafia do domu wariatów.Kordian zakrada się do sypialni cara, jednak po drodze nachodzą go wątpliwości.

Motyw ten zazwyczaj kojarzony jest z ucztami i radością.. Nękany przywidzeniami, mdleje przed drzwiami.Kordian widzi teraz, że najważniejsze na świecie są pieniądze i polityka - władza, a nie zwykły prosty człowiek, czy dobro ludzi.. Z drugiej strony bohater czuje, że musi spłacić dług wobec ojczyzny, spoczywa na nim odpowiedzialność za rodaków.. Z kolei brak zrozumienia, z jakim spotyka się Kordian, zdaje się po części przybliżać sytuację ludzi, którzy .Charakterystyka bohaterów.. Pisarz wskrzesza chwile minionej chwały, przedstawia optymistyczną wizję narodowej przeszłości, prezentuje zwycięstwa i niepospolite bohaterstwo, potępia zdradę i paktowanie z wrogami.Zostaje zamknięty w domu wariatów, a następnie skazany na śmierć przez rozstrzelanie.. Postawiony przed wyborem nie potrafił go dokonać.. Część pierwsza trylogii.. Wyczerpany tym Kordian pada zemdlony pod drzwiami sypialni.W Kordianie mamy do czynienia z artystyczną wizją tych historycznych wydarzeń.. Lecz w drodze do komnaty, w której spał nieświadomy niebezpieczeństwa car, dopadają Kordiana wytwory jego nadpobudliwej wyobraźni - Strach i Imaginacja.Opisz wątpliwości i obawy Kordiana wyrażone w dramacie przez alegorie Strachu i Imaginacji..

Słowacki także wiele podróżował, a etapy wyprawy tytułowego bohatera pokrywają się z miejscami przez niego odwiedzonymi.

Do najważniejszych postaci realistycznych, poza Kordianem, należą: Grzegorz - sługa Kordiana, opiekujący się nim na dworku.. Przestrzenie ukazywane w dramacie Słowackiego są niejednorodne.W noc po koronacji, pełniąc wartę w carskim pałacu, zamierza zabić tyrana, który sięgnął po świętą koronę Piastów i Jagiellonów.. Spisek koronacyjny".. Dla Kordiana podróż oznacza wejście w czas dojrzewania duchowego, a spotkania z brutalną rzeczywistością sprawiają, że bohater traci złudzenia co do otaczającego go świata.. Kordian - w I akcie jest to młody 15-letni chłopiec, cierpiący na "chorobę wieku", która w dramacie nosi miano "jaskółczego niepokoju".Kordian odczuwa apatię, nudę, niechęć do życia które według niego jest bezsensowne i pozbawione celu.. Akcję utworu umieszcza naW "Potopie" Henryk Sienkiewicz pokazał, że Polacy w sytuacjach krytycznych potrafią się zjednoczyć i walczyć w obronie ojczyzny.. Określ, jaką ideę romantyczną zaatakował w podanym cytacie Doktor-Szatan.Kordian i Konrad to dwaj bohaterowie romantyczni, którzy posiadają wiele cech wspólnych, ale również charakteryzuje ich odmienność..

Kordian - bohater wykreowany przez J. Słowackiego w roku 1833 w Genewie - jest osobą słabą psychicznie, niezdolną do podejmowania decyzji.

Z jednej strony widzimy w Kordianie krytykę postawy tłumu, który niezdolny do zorganizowania się przygląda się bezczynnie temu jak jego ojczyzna jest rozdzierana przez zaborcę.Widać to doskonale w scenie I aktu III, kiedy to zgromadzeni na placu przed Zamkiem Królewskim rodacy ze zniecierpliwieniem oczekują na .Kordian spotyka Szatana - Doktora także w III akcie.. Decydująca sceną w dramacie jest sławne wystąpienie Kordiana na górze Mont Blank.W drodze do komnaty cara, Kordian stacza wewnętrzną walkę, której uosobieniem są Strach i Imaginacja.. Bohater ponosi klęskę, gdyż nie udaje się mu zrealizować zamiarów.Akt II, czyli historia wędrówek Kordiana, ma miejsce w 1828 r., co zostało wspomniane w tytule tej części.. Na tej fantastycznej najważniejszymi bohaterami byli: Szatan, Strach i Imaginacja i Doktor (wcielenie Szatana w szpitalu dla obłąkanych).. Widzimy przygotowania i przebieg ceremonii, która miała miejsce 24 maja 1829 roku.Słowacki relacjonuje również nastrój panujący w tłumie Polaków przyglądającym się koronacji.Stosunek Słowackiego do narodu polskiego nie jest jednoznaczny.. Kordian (wyznaczony do nocnej warty) próbuje dojść do drzwi, aby dokonać zbrodni, ale Strach i Imaginacja (projekcja duszy bohatera, w której odbywa się walka między obowiązkiem moralnym, nałożonym przez sumienie, i instynktem samozachowawczym)) nie pozwalają mu.Akcja Kordiana toczy się niejako na tych dwóch płaszczyznach.. Z kolei "Spisek koronacyjny" prowadzony był najpewniej w roku 1829, gdyż to właśnie wtedy miała miejsce koronacja cara Aleksandra.. Określ, jaką ideę romantyczną zaatakował w podanym cytacie Doktor-Szatan.Kordian, pełen różnych postępowych myśli o obalaniu przesądów, nadgniłych krzyży i tronów, zbuntowany może bardziej przeciw tyranowi, który dławi wolność, niż przeciw rosyjskiemu carowi, który zagarnął Polskę, wchodzi oto na ów teoretyczny szczyt, żaby tam, w obliczu wzniosłej natury .. Już na początku utworu poznajemy go jako apatycznego, znudzonego młodzieńca, niechętnego światu i życiu, nie potrafiącego obrać sobie .Motyw wędrówki ukazany w "Kordianie" można połączyć także z postacią autora dramatu.. Postawa Kordiana, który samotnie pragnie walczyć z zaborcą skazana jest na niepowodzenie.. W lochach warszawskiej katedry św. Jana Kordian współplanuje zabójstwo cara.. Ostatecznie, gdy wszyscy odmawiają mu pomocy - zostaje sam.. Ale nie jest zdecydowany, po drodze dręczą go zjawy, alegorycznie ukazany Strach i Imaginacja, toczą w jego duszy bój.. Nie zabija jednak cara, ponieważ tuż przed jego sypialnią ogarniają go Imaginacja i Strach.. Wino - tajemnicza postać śpiewa pieśń o winie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt