Charakterystyka zespołu klasowego

Pobierz

Pogadanka: Bezpieczna droga do i ze szkoły.Charakterystyka zespołu klasowego: mocne strony .. Uroczystości/imprezy szkolne organizowane lub współorganizowane przez klasę.. Klasa jest zróżnicowana pod względem możliwości poznawczych.. Klasa szósta liczy 13 uczniów: 3 dziewczęta i 9 chłopców.. Treść .Praca wychowawcy klasowego należy do najciekawszych ale i najtrudniejszych wyzwań, jakie stawia nauczycielowi szkoła.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. Zaplanowanie tematyki pedagogizacji rodziców podczas spotkań podsumowujących pracę w I semestrze - kl. I - Ewa Gutowska, kl.Charakterystyka zespolu klasowego.. Analizie podlega nie tylko zewnętrzny wygląd prezentowanej osoby (jak w wypadku opisu postaci), lecz również jej sposób zachowania, charakter, intelekt, styl życia i wyznawane poglądy.Integrowanie zespołu klasowego.. Współpraca z rodzicami: Mocne strony Słabe strony StatystykiCharakterystyka zespołu klasowego, • planowanie i zapis pracy wychowawczej, • dokumentowanie współpracy z rodzicami.. Użytkownicy szukali również w naszych zbiorach: hubert robert ruiny łuku triumfalnego opis obrazu sceptyzm ramberta sceptyzm ramberta dlaczego judym wybral samotnosc człowiek zmuzułmaniony przystosowania drapiezcy i ofiaryOgólna charakterystyka - mocne i słabe strony zespołu klasowego..

Oprócz: Charakterystyka zespolu klasowego.

Poruszane zagadnienia: Cechy dobrego wychowawcy.. 2.Organizowanie pracy wychowawczej z klasą - w założeniu - ma polegać na stworzeniu warunków w których wychowanie młodzieży wyrażać się będzie w jej udziale w pracy zespołu klasowego - w fazie planowania, realizacji, kontroli i oceny wyników.. Warsztaty i referat nt. "Skuteczne komunikowanie sięzdziećmi"-BarbaraPanasko.. Osiągnięcia praca na rzecz klasy i szkoły, wolontariat ( formy działania, liczba uczniów), wycieczki, imprezy klasowe itd.. Dzięki temu, że dzieci są ze sobą już szósty rok zdążyły się bardzo dobrze poznać.Oskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Użytkownicy szukali również w naszych zbiorach: test z lektury historia żółtej ciżemkiCharakterystyka zespolu klasowego gimnazjum.. Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.2.2 Charakterystyka zespołu klasowego.. Mocne strony Słabe strony Wycieczki, uroczystości, imprezy klasowe.. Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny, o szerokich zainteresowaniach.. Stosowane metody pracy podczas .W świetle literatury przedmiotu motywacja to nic innego jak wewnętrzny proces pobudzający jednostkę do działania i ukierunkowujący je.W zdobywaniu wiedzy i w karierze szkolnej dziecka..

Diagnozowanie zespołu klasowego.

Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Zapraszamy do naszych zbiorów zgromadzonych w działach: Ściągi gotowce wydrukowane, czy też Ebuda-cd - ściągi na płycie.. Uczniowie osiągają na ogół średnie wyniki w nauce.I.. Ja jako wychowawca.. Stąd też wychowawca zobowiązany jest do ciągłych poszukiwań.. Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie wykonując poszczególne zadania i ćwiczenia.Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie uczenie się.Charakterystyka zespołu klasowego.. Normy klasowe.. Temat: Piłka Nożna III .. zespołu klasowego, • planowanie i zapis pracy wychowawczej, • dokumentowanie współpracy z rodzicami, • dokumentowanie współpracy z poradnią psychologiczno -pedagogiczną, .Charakterystyka klasy VI"a" Uczniowie klasy VI"a" tworzą zgrany zespół składający się z sześciu dziewczynek i jedenastu chłopców.. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI ( śr. 27, 8 punktu ), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu .Zauważone trudności w integracji zespołu klasowego przejawiały się przede wszystkim: • brakiem akceptacji niektórych uczniów; • izolowaniem wybranych kolegów, • brakiem serdeczności, koleżeństwa między dziećmi; • brakiem współpracy ; • pojawieniem się niezdrowej rywalizacji o posiadane wartości materialne.Wewnątrz klasy nie ma konfliktów, ale zauważa się funkcjonowanie małych grupek, które wolą współpracować w swoim obrębie..

Fazy rozwoju klasy jako zespołu.

Klasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy).Ogólna charakterystyka osiągnięć edukacyjnych uczniów: Najlepsze wyniki nauczania osiągnęli: .. opis działań wychowawczych podejmowanych przez wychowawcę w celu integrowania zespołu klasowego; opis działań mających na celu przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym uczniów, uczestnictwo w kulturze, inicjatywy, akcje społeczne .Plik charakterystyka zespolu klasowego pod wzgledem dydaktycznym.pdf na koncie użytkownika bentonz • Data dodania: 3 kwi 2016Klasa I a jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych chłopców, którzy dominują w klasie.. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą.ORGANIZACJA ZESPOŁU KLASOWEGO Zmiany w WSO.. Pokoje dla dzieci.. Charakterystyka to forma wypowiedzi ustnej lub pisemnej, która ma na celu przedstawienie cech zewnętrznych i wewnętrznych postaci rzeczywistej, literackiej lub fikcyjnej.. W dużym uproszczeniu można by było powiedzieć, że uczeń, który ma taką motywację, chce się uczyć, pragnie być lepszy w różnych .Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracująceJak napisać charakterystykę ..

Wybór samorządu klasowego, przydział obowiązków.

Spotkanie w dn. 11.01.2013 1. poleca 82 % 843 głosów.. EDUKACJA PROZDROWOTNA Kontynuacja programu "Klasa bez papierosa"- wypełnianie ankiety dotyczącej zachowań uczniów wobec palenia tytoniu.. Wymaga to od wychowawcy pracochłonnych zabiegów przygotowawczych.przećwiczy wybrane sposoby diagnozowania zespołu klasowego, określi własną rolę w budowaniu klasy jako zespołu, przećwiczy budowanie klasowego kontraktu.. Kiedy objąłem wychowawstwo w klasie I gimnazjum, stanąłem wobec problemu integracji 26 - osobowego zespołu uczniów pochodzących z różnych środowisk.Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu.. Rodzaj imprezy Liczba uczniów programy profilaktyczne (nazwy) realizowane w zespole klasowym przez wychowawcę, psychologa i pedagoga, inne podmioty: .Charakterystyka zbiorowa - klasowa.. Ocenianie zachowania uczniów.. Żyje w przyjaźni z zespołem klasowym i wpływa na tworzenie dobrej atmosfery.. Charakterystyka zespołu klasowego.. Tworzenie tradycji i obrzędowości klasy i szkoły.Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt